Julkaistut hankkeet

Organisaatio:

Suomen Nuorkauppakamarit ry (Junior Chamber International Finland) on kansainvälinen verkosto rohkeita nuoria johtajia, jotka luovat vastuullista muutosta yrityksiin ja yhteiskuntaan. Nuorkauppakamari toteuttaa tarkoitustaan johtajuuden kehittäjänä sekä vastuullisen muutoksen aikaansaajana. Suomessa on 64 paikallista nuorkauppakamaria ja yhteensä noin 5 000 jäsenen ja alumnin vaikuttava verkosto. https://nuorkauppakamarit.fi/

Hankkeen aihe:

Vastuullinen Bisnes -haaste

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

Vastuullinen Bisnes -haasteen tavoitteena on kehittää suomalaisesta elinkeinoelämästä entistä vastuullisempaa. Keräämme suomalaisista organisaatioista esimerkkitarinoita heistä, jotka ovat onnistuneesti kehittäneet liiketoimintaansa vastuullisemmaksi. Jaamme tarinoita laajasti eteenpäin, sekä kehitämme tarinoiden pohjalta Vastuullinen Bisnes -työkalupakin, jonka avulla entistä useampi yritys sekä henkilöstö voivat ketterästi kehittää osaamistaan vastuullisuusasioissa. Suomen Nuorkauppakamarit on järjestänyt kestävän kehityksen viikolla oman toteutuksensa ”Vastuullisen Bisneksen Viikon” jo kahden vuoden ajan. Tulokset ovat olleet lupaavia. Apurahan avulla saadaan skaalattua haasteen laajuutta vaikuttavammaksi ja lisättyä näkyvyyttä sekä kiinnostusta yrityskentässä. https://nuorkauppakamarit.fi/vastuullisen-bisneksen-viikko/

Lue lisää

Organisaatio:

Ethica on vuonna 2013 perustettu kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys. Ethican missiona on inspiroida ja ohjata kokonaisia toimialoja kohti regeneratiivista ja kiertotalouden mukaista tulevaisuutta.

Hankkeen aihe:

Uudistavan liiketoiminnan tietoisuuden lisäys ja koulutus

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

Hanke on jatkohanke. Ethica sai v. 2022 AEL-apurahan regeneratiivisen liiketoiminnan pelikorttien kehittämiseen. Pelikortit on julkaistu uudella uudistavaliiketoiminta.fi -sivustolla, josta löytyvät myös hankkeessa tuotetut podcastit. Tässä jatkohankkeessa keskitymme pelikorteista ja uudistavasta liiketoiminnannasta viestimiseen sekä yritysten tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen. Hankkeeseen sisältyy aktiivinen viestintä, blogisarja regeneratiivisesta liiketoiminnasta, Podcast-sarjan jatkaminen edellisessä hankkeessa tehtyjen podcastien jatkoksi, sekä ison avoimen koulutus/verkostoitumistilaisuuden järjestäminen. Monet keskisuuret yritykset lähestyvät vastuullisuutta hyvin kapea-alaisesti, mikä ei riitä vastaamaan tuleviin liiketoimintaympäristön kriiseihin, tai tuo kilpailuetua KV-markkinoilla. Pelikorttien ja koulutuksen avulla aiheesta kiinnostuneiden yritysten johto ja asiantuntijat saavat helpossa ja tiiviissä muodossa tiedon siitä, mitä regeneratiivinen liiketoiminta on ja mitä se vaatii.

Lue lisää

Organisaatio:

Turkulainen Brinter Oy on edelläkävijä kehittäessään ja valmistaessaan edistyksellistä modulaarista 3D-biotulostusteknologiaa, joka mahdollistaa innovatiiviset ratkaisut lääke- ja life science -teollisuudelle. Yrityksessä työskentelee yli kymmenen hengen huippututkijatiimi tohtoreista insinööreihin mukaan lukien biolääketieteen, solubiologian, lääketieteen, matematiikan, materiaalien ja insinööritieteiden osaajaa.

Hankkeen aihe:

Avoimen arkkitehtuurin ja chat-pohjaisen 3D-malligeneroinnin kehittäminen tutkimusmaailman ja teollisuuden tarpeisiin

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

3D/4D Biotulostusteknologia mullistaa terveydenhuollon mahdollistamalla yksilöllisten kudosten ja elinten luomisen sekä personoitujen lääkkeiden valmistamisen. Sen valjastamista terveydenhuollon käyttöön kuitenkin hidastavat yrityskohtaiset järjestelmät, monimutkaiset ohjelmistot sekä jyrkkä oppimiskäyrä. Projektimme pyrkii ratkaisemaan nämä haasteet kehittämällä avoimen arkkitehtuurin biotulostukseen ja chat-pohjaisen järjestelmän 3D-mallien generointiin. Hankkeessa kehitetään avoimen arkkitehtuurin ja chat-pohjaista järjestelmää, jotta tutkijat, kliinikot ja teknikot voivat suunnitella ja tulostaa biologisia kudoksia ilman erikoiskoulutusta. Tämä nopeuttaa regeneratiivisen lääketieteen tutkimusta ja kehitystä johtaen uusiin hoitomuotoihin. Suomalaisten yritysten kilpailukyky terveydenhuollon ja bioteknologian aloilla paranee, kun helpommin omaksuttava biotulostusteknologia nopeuttaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Projekti myös edistää koulutusta ja taitojen kehittämistä tarjoamalla alustan opiskelijoille ja opettajille oppia biotulostuksesta ja saada käytännön kokemusta. Tekemällä ohjelmistosta ja protokollista avointa lähdekoodia ja vapaasti saatavilla olevia, edistämme innovaatiota ja yhteistyötä biotulostuksen alalla.

Lue lisää

Organisaatio:

Demos Helsinki on itsenäinen, globaalisti toimiva ajatushautomo, joka tunnetaan vahvasta osaamisesta yhteiskunnallisten muutosten ja niiden vaikutusten ennakoinnissa, korkeatasoisen yhteiskehittämistyön johtamisesta ja tutkimus- ja selvityshankkeiden koordinoinnista. Demos Helsinki mm. johti vuosina 2022-2023 opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet VISIOS-hankkeen, jonka tunnistamiin tarpeisiin sekä tutkimustulosten jalkauttamiseen ja täydentämiseen myös tässä ehdotettu hanke osaltaan perustuu. Demos Helsinki on toteuttanut lukuisia vihreän siirtymän, työn ja osaamisen tulevaisuuteen pureutuvia hankkeita mm. Google Suomen, Varman ja Valion kanssa.

Hankkeen aihe:

Vihreän osaamisen tutka

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

Demos Helsinki yhteiskehittää hankkeessa yritysten ja oppilaitosten kanssa Vihreän siirtymän tutka -työkalun. Tutka auttaa organisaatioita hahmottamaan, minkälaista osaamista ne tarvitsevat menestyäkseen vihreän siirtymän eri vaiheissa. Tutka kokoaa helposti sisäistettävään visuaaliseen muotoon viimeisimmän tutkimustiedon ja hiljaiset signaalit siitä, minkälaiset tehtävät ja osaamiset vihreässä siirtymässä korostuvat eri sektoreilla sekä minkä tasoista osaamista tarvitaan. Tutka auttaa organisaatioita hahmottamaan, minkä tasoista osaamista tarvitaan: täydennyskoulutusta, uutta koulutusta, panostuksia vihreän siirtymän perusosaamiseen vai “transformatiiviseen”, uutta luovaan ajatteluun? Hiljaisten signaalien tunnistaminen vahvistaa suomalaisyritysten edelläkävijyyttä globaalissa kilpailussa osaamisesta ja osaajista.

Lue lisää

Organisaatio:

AImiten Oy on IT-konsultointipalveluita tarjoava yritys, jonka erikoisalaa ovat liiketoiminnan konsultointi ja tekoälypohjaiset ratkaisut. Haluamme tuoda tekoälyn hyödyt eri kokoisten yritysten tueksi ja auttaa yrityksiä ottamaan tuottavuusloikan kohti tehokkaampaa arkea. Mielestämme äly kuuluu kaikille ja sitä varten olemme olemassa.

Hankkeen aihe:

Äly kuuluu kaikille

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

Hankkeessa kehitetään pk-yrityksille suunnattu sivusto ja Tekoälyapuri, joiden tarkoitus on tehostaa tekoälyn (AI) hyödyntämistä liiketoiminnassa. Projektimme tarjoaa yrityksille yleistietoa AI:sta (esim. blogien muodossa), sekä ainutlaatuisen AI-työkalun, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään AI:n potentiaalin omassa liiketoiminnassa. Tekoälyn integroiminen liiketoimintaympäristöön tuo mukanaan uudenlaisia haasteita ja vastuita - otamme huomioon eettiset näkökohdat ja opastamme yrityksiä vastuullisen käytön periaatteissa. Tekoälyapurimme käyttää huippuluokan AI-teknologiaa tarjotakseen yrityksille yksilöllistä apua, kuten suosituksia valmiista AI-työkaluista ja ohjeita niiden hyödyntämiseksi. Työkalu tekee AI:n hyödyntämisestä helpompaa, tehokkaampaa ja demokraattisempaa. Työkalun tärkeimpiä toiminnallisuuksia ovat 1) AI:n hyötyjen opastaminen käyttäjille 2) yritysten tarpeiden kartoitus 3) helppokäyttöisten AI-työkalujen suosittelu (esim. sosiaalisen median hallinta)

Lue lisää

Organisaatio:

Arkkitehtitoimisto Skammi Oy on fokusoitunut kohti rakentamisen kiertotaloutta edistävää suunnittelua. Arkkitehtitoimiston kotisivut: www.skammi.fi

Hankkeen aihe:

Kiertotalous pientalorakentamisessa

Apuraha myönnetty:

13.12.2023

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yleisesti saatavilla olevaa materiaalia liittyen kiertotalouden edistämiseen pientalorakentamisessa. Hanke keskittyy kiertotalouteen sisärakentamisessa ja sisustuksessa ja sitä varten valmistetaan opetusmateriaalia digitaaliseen muotoon. Tietoisuus ja konkreettinen kiertotalousosaaminen tuottaa välitöntä vaikutusta yritysten kilpailukykyyn parantamiseen parantamalla yrityksen uskottavuutta ja tulevaisuudenuskoa markkinoilla. Koko yritystoiminta voi perustua kiertotalouden uusiin liiketoimintamalleihin. Hankkeessa tuotetun materiaalin kautta voi saada oivalluksia ja luoda uusia yritysideoita. Pientalosektorilla on paljon tekemistä kiertotalouden suhteen varsinkin uuden rakennuslain tullessa voimaan 1.1.2025. Osaamisen täydentämiselle on paljon tarvetta, jotta rakennusala selviää vihreästä siirtymästä. Materiaali tulee olemaan jaettavana arkkitehtitoimiston verkkosivustolla maksutta kaikille kiertotaloudesta sisärakentamisessa ja sisustuksessa kiinnostuneille. Myöhemmässä vaiheessa koulutusmateriaalia laajennetaan sekä työstetään eri formaatteihin sekä markkinoidaan laajemmalle. Materiaali toteutetaan eri tasoisina versioina kohderyhmästä riippuen.

Lue lisää

Organisaatio:

Ethica Oy

Hankkeen aihe:

Regeneratiivisen liiketoiminnan pelikortit

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Ethica Oy on suomalainen yritys, joka luo vastuullisuusohjelmia ja -strategioita toisille yrityksille. Ethican missiona on inspiroida ja ohjata kokonaisia toimialoja kohti uudistavaa ja kiertotalouden mukaista taloutta – vastuullisuuden on oltava koko yrityksen liiketoiminnan keskiössä. ”Uudistava eli regeneratiivinen liiketoiminta tähtää toimintaan, jonka vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat nettopositiivisia, mikä on huomattavasti kunnianhimoisempi tavoite kuin tuottaa vain mahdollisimman vähän haittaa”, selventää Ethican toimitusjohtaja sekä hankkeen vetäjä Paula Fontell. Ethican hanke, jota AEL tukee 18 000 euron apurahalla, kehittää uudistavan liiketoiminnan työkalupakin – pelikortit, joiden avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi. Pelikortit ovat vapaasti verkosta ladattavissa, ja ne esitellään yrityksille niin ikään hankkeessa tuotettavassa podcastissa. ”Ilman rahoitusta meillä ei olisi ollut resursseja tällaiselle yleishyödylliselle kehitystyölle. Apurahan turvin pääsemme jakamaan yrityksille selkeitä ja visuaalisia työkaluja uudistavan liiketoiminnan kehittämiseen.”

Lue lisää

Organisaatio:

Nordic Startup Ventures Oy /Nordic Startup School

Hankkeen aihe:

Uuden liiketoiminnan rakentaminen ketterästi, vihreästi ja kestävästi

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Nordic Startup School on valmennus- ja kehitysyhtiö, joka tarjoaa valmennusohjelmia startupeille ja muille organisaatioille, jotka haluavat kehittyä ja muuttua nopeasti vaihtuvassa liiketoimintaympäristössä. AEL tukee 32 000 euron apurahalla Nordic Startup Schoolin hanketta, jonka puitteissa rakennetaan ja järjestetään interaktiivinen valmennusohjelma vihreiden, ketterien ja kestävien liiketoimintojen kehittämiseen erityisesti digitaalisuutta hyödyntäen. ”Monen yrityksen toiminta on vihreää vain powerpoint-kalvoilla. Meidän pitäisi pystyä parempaan. Valmennuksemme avulla kerromme yrittäjille, että on mahdollista tehdä bisnestä niin, että se samalla hyödyttää ympäristöä ja koko yhteiskuntaa”, kertovat hankkeen vetäjät, Nordic Startup Ventures Oy:n perustaja Tomi Terentjeff sekä COO Enrique Montano.

Lue lisää

Organisaatio:

Suomen Nuorkauppakamarit ry

Hankkeen aihe:

MUST – Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Suomen Nuorkauppakamarit ry on liiketoiminnasta ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneiden nuorten verkosto, joka haluaa viedä jäseniään ja yhteiskuntaa kohti parempaa johtajuutta ja vastuullisia tekoja. Suomen Nuorkauppakamarit ry järjesti vuonna 2022 International Employer of the Year -kilpailun, jossa kerättiin menestystarinoita suomalaisista organisaatioista, jotka olivat onnistuneesti rekrytoineet ja työllistäneet maahanmuuttajia ja kansainvälisiä osaajia. Näitä tarinoita pyritään nostamaan Suomen Nuorkauppakamarien MUST - Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään -hankkeessa, jota AEL tukee 15 000 euron apurahalla. ”Vuonna 2023 kilpailusta on tarkoitus tehdä entistä näkyvämpi ja tunnetumpi. MUST-hankkeella mahdollistetaan kilpailussa esiin nousseiden hyvien käytäntöjen levittäminen sosiaalisen median kampanjoiden ja tapahtumien avulla, jotta kilpailun vaikuttavuus ja myös hyöty yhteiskunnalle kasvaa”, kertoo Suomen Nuorkauppakamarien toiminnanjohtaja Sini Havukainen.

Lue lisää

Organisaatio:

AIDA Group Oy (AIDA impact)

Hankkeen aihe:

Skaalautuva työllistämismalli MMT-osaajien rekrytoimiseen ja työelämään integroimiseen

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

AIDA impact on yhteiskunnallinen muotialan yritys, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja integroitumista työelämään tarjoamalla heille usein ensimmäisen työpaikan Suomessa. Viiden vuoden aikana AIDA on työllistänyt jo yli 30 maahanmuuttajataustaista naista auttaen heitä samalla eteenpäin urallaan. Tarkoituksena on ollut jo pitkään, että viiden vuoden aikana kertyneitä oppeja voitaisiin valjastaa laajemmin pk-yritysten käyttöön, mutta aiemmin sille ei ole ollut resursseja. AIDA impact saa AEL:ltä 35 000 euroa apurahaa työllistämismalliin, jolla maahanmuuttajataustaisia osaajia rekrytoidaan ja integroidaan suomalaiseen työelämään. Toimintamalli koostetaan digitaalisesti ladattavaksi, vapaasti jaettavaksi opaskirjaksi, jonka vaikuttavuutta vahvistetaan mediakampanjalla. ”On mahtavaa, että AEL tukee apurahallaan myös yhteiskunnallisia yrityksiä – usein apurahoja jaetaan vain järjestöille tai muille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Tulorahoitusperusteisena pk-yrityksenä voi olla vaikeaa saada yhteiskunnallisesti merkittäviäkin oppeja skaalattua laajempaan käyttöön, sillä siihen ei yksinkertaisesti ole resursseja”, kertoo AIDA Impactin toimitusjohtaja ja hankkeen vetäjä Elina Siira. Hankkeen aikana tuotettavasta kirjasta tehdään mahdollisimman konkreettinen sekä ongelmakohtiin ratkaisuja tarjoava käytännön opas. Hankkeen avulla halutaan rohkaista ja auttaa pk-yrityksiä työllistämään maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. ”Jos me olemme onnistuneet työllistämään maahanmuuttajataustaisia naisia, muutkin pystyvät siihen. Hankkeessa näytämme positiivisen esimerkin avulla, yritykseltä yritykselle, kuinka osaajapulaan löytyy kestävä ja yhteiskunnallisesti vaikuttava ratkaisu.”

Lue lisää

Organisaatio:

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (VAMK)

Hankkeen aihe:

Akkupaketti

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Vaasan ammattikorkeakoulu on noin 3000 opiskelijan ja 180 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Se tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä palvelevaa ja kehittävää koulutusta, soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Suomessa tapahtuva akkukoulutus keskittyy tällä hetkellä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, mutta valtaosa akkuteollisuuden työvoimasta tulee kuitenkin ammattikouluista. Vaasan ammattikorkeakoulun hankkeessa levitetään tietoutta ja oppeja akkualasta esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan sekä prosessitekniikan ammattikouluopettajille, jotka voivat sitten jakaa oppejaan eteenpäin oppilailleen. Hankkeen puitteissa luodaan koulutuspaketti, joka koostuu luennoista, harjoituksista sekä käytännön demoista, joissa muun muassa valmistetaan litiumioniakku. AEL tukee hanketta 30 000 euron apurahalla. ”Osaavan työvoiman puute ja akkualan tuntemattomuus ovat akkuteollisuuden kehityksen suurimpia esteitä. Osaavia tekijöitä ei ole, kun koulutustakaan ei ole tarjolla. Tämä hanke on ensiaskel työvoimapulaan vastaamiseen”, kertoo VAMKin energiatekniikan yliopettaja sekä hankkeen luoja Juho Heiska.

Lue lisää

Organisaatio:

Patternsfrom Agency Oy

Hankkeen aihe:

NFT + virtuaalinen kuluttaminen

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Patternsfrom Agency on Pohjoismaiden suurin tekstiili- ja pintasuunnitteluagentuuri, joka edustaa suomalaisia tekstiilisuunnittelijoita ulkomailla. Digitaalispainotteinen ja hyvin tulevaisuusorientoitunut liiketoimintamalli puskee yritystä kartoittamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia tekstiili- ja pintasuunnittelumaailmassa. Patternsfrom Agency saa AEL:ltä 25 000 euroa apurahaa hankkeeseen, jossa konkreettisten esimerkkien avulla tuodaan esille NFT-teknologian mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä luovan alan tekijöille, heidän edustajilleen sekä molempien laajalle asiakaskunnalle. ”NFT on eräänlainen lohkoketjuihin perustuva aitousleima, joka mahdollistaa digitaalisen omistajuuden todentamisen – sen avulla voidaankin siis ratkaista esimerkiksi tekijänoikeudellisia ongelmia. Haluamme selvittää, minkälaista arvoa NFT-teknologialla voi olla luovalle alalle tulevaisuudessa”, kertoo Patternsfromin toimitusjohtaja sekä hankkeen vetäjä Jenni Moberg. Hankkeen puitteissa järjestetään ilmaisia, kaikille avoimia webinaareja, joissa demotaan ja keskustellaan NFT:n ulottuvuuksista ja käyttötarkoituksista. ”Vaikka itse olemmekin muotoiluagentuuri ja toimintamme keskittyy esimerkiksi kuosisuunnitteluun, uskomme webinaareista olevan merkittävää hyötyä ihan minkä tahansa alan toimijoille. NFT-teknologiat ovat vielä niin uusia, että kuka tietää, mihin kaikkeen ne tulevaisuudessa taipuvat.”

Lue lisää

Organisaatio:

Suomen muotoilusäätiö SR

Hankkeen aihe:

Kilpailukykyä yrityksille vastuullisuusportfolioiden avulla

Apuraha myönnetty:

26.10.2022

Suomen muotoilusäätiö edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan. Suomen muotoilusäätiö saa AEL:ltä 13 000 euroa apurahaa muotoilun keinoin tehtävään selkeään malliin, jonka avulla eri aloilla toimivat yritykset voivat tuoda esille vastuullisuuttaan. ”Haluamme muotoilun keinojen avulla auttaa yrityksiä vastuullisuusviestinnässä. Monissa yrityksissä mietitään, kuinka aloittaa vastuullisuuden edistäminen ja miten tiedottaa siitä. Kiitos AEL:n apurahan, pääsemme nyt luomaan yrityksille konkreettisia visuaalisia työkaluja vastuullisuustiedottamiseen- ja markkinointiin sekä sen kuvittamiseen. Kaikki materiaalimme tulevat olemaan vapaasti saatavilla ja sovellettavissa eri aloilla toimivien yritysten toimintaan”, kertoo Suomen muotoilusäätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry.

Lue lisää

Organisaatio:

Talous ja nuoret TAT

Hankkeen aihe:

Toisen asteen Bisneskurssien kehittäminen ja levittäminen

Apuraha myönnetty:

28.12.2021

AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 20 000 € Bisneskurssien kehittämisen kahteen eri osa-alueeseen; markkinointiin ja digitaalisen alustan kehittämiseen. Panostamalla markkinointiin saamme enemmän opettajia ottamaan Bisneskurssit laajemmalle opiskelijajoukolle käyttöön, jolloin yhä laajemmalla opiskelijajoukolla on paremmat yrittäjyys- ja työelämätaidot siirtyessään työelämään tai yrittäjiksi. Toinen osa kehitysprojektia on digitaalisen alustan kehittäminen niin, että alustalle koodataan automaattinen laskuri, joka laskee kurssien opiskelleiden opiskelijoiden määrää. Näin saisimme tarkkaa ja ajankohtaista dataa, miten Bisneskurssien käyttö kehittyy ja miten markkinointitoimenpiteet toimivat. Bisneskurssit ovat digitaalinen oppimateriaalikokonaisuus lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppimateriaaleissa on kolme pääteemaa: Oman talouden hallinta, Työelämäosaaminen ja Yrittäjyysosaaminen. Oppimateriaalien läpileikkaavina teemoina toimivat yhdenvertaisuus sekä kiertotalouteen liittyvät teemat. Talous ja nuoret TAT tarjoaa nuorille tietoa ja kokemuksia taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. TAT tarjoaa opetussuunnitelmaan perustuvia palveluita eri kouluasteille. Palveluissa yhdistyy digitaalisuus, pelillisyys ja nuorten osallistaminen, ja ne ovat pedagogisesti muotoiltu niin, että oppiminen on nuorelle mielekästä ja palkitsevaa. Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Valtakunnallisesti toimimme jo 11 alueella, yhdessä yli 200 kunnan kanssa.

Lue lisää

Organisaatio:

Autoalan Pätevöitymisohjelma APO

Hankkeen aihe:

APO-sertifikaatin hyötyjen ja kehityskohteiden kartoittaminen

Apuraha myönnetty:

28.12.2021

AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 15 000 € APO-sertifikaatin hyötyjen ja kehityskohteiden kartoittamiseen. Tämä edesauttaa selvittämään jo aiemmin toteutettujen hankkeen osa-alueiden onnistumista ja edistää jatkuvaa kehitystyötä. Sertifikaatin vaikuttavuuden arvioimisen loppuraportista on merkittävää hyötyä myös APO-hankkeen ohjausryhmälle tulevien linjausten ja jatkon suunnittelun kannalta. Hankkeessa on yhtenä toimintalinjana osaamismerkkiajattelun tuominen lähemmäksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia. Formaalia ja informaalia osaamista voidaan tuoda näkyväksi eri osaamistasoilla olevien osaamismerkkien avulla. Osaamismerkit toimisivat APO-ohjelmassa sertifikaattijärjestelmän ja sertifioinnin osatekijöinä.Autoalan Pätevöitymisohjelma APO on Autoalan Keskusliiton, autoalan yritysten ja 14 oppilaitoksen yhteinen ammatillinen täydennys-koulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla autoala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan haasteisiin ja ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. APO -oppilaitoksesta valmistunut opiskelija saa tavallisen tutkintotodistuksen lisäksi myös APO -sertifioidun todistuksen, jonka kautta oppilas saa lisäarvoa suorittamalleen tutkinnolle.

Lue lisää

Organisaatio:

Tampereen 4H-yhdistys

Hankkeen aihe:

Työnvälityssovellus -Helpin markkinointi

Apuraha myönnetty:

28.12.2021
AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 15 000 € avustuksen 4H-yhdistysten työnvälityssovellus-Helpin markkinointihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa nuorille pääsy työkokemuksiin muun muassa digitaalisen työnvälityssovellus Helpin kautta. Tavoitteena on markkinoida sitä nuorten lisäksi myös yhteisöille, oppilaitoksiin ja yrityksille. Projektityöntekijä varmistaa omalla työpanoksellaan nuorten kannustamisen yrittäjyyteen. Hankkeen aikana luodaan sosiaalisen median sisältöjä ja kampanjoita 4H-kanaville. Näihin kuuluvat nuoria koskevat yritystarinat, mainokset yritysvalmennuksista sekä erikseen suunnitellut kampanjat uusien seuraajien ja yrittämistä koskevan tiedon lisäämiseksi. Tavoitteena on tavoittaa yhä useampi nuori yrittäjyyteen inspiroivien tarinoiden ja tiedon ääreen. Näin yritystarinoita näkevä ja kuuleva nuori voi rohkaistua itsekin yrittäjyyteen samaistuttavan tarinan myötä. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään. 4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.Lue lisää

Organisaatio:

Talous ja nuoret TAT ry

Hankkeen aihe:

Valtakunnallinen TAT Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristön kehityshanke

Apuraha myönnetty:

21.01.2021
AEL myönsi vuoden 2020 joulukuussa 25 000 € avustuksen valtakunnalliseen Yrityskylä Yläkoulun kehittämishankkeeseen. Yrityskylä on Talous ja nuoret TATin koordinoima oppimiskokonaisuus, joka tavoittaa vuosittain yli 85 000 oppilasta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Tässä hankkeessa on kehitetty Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöjä, jotka ovat yksi oppimiskokonaisuuden keskeisimmistä elementeistä. Hanke saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan aikataulussa vuoden 2021 aikana. Koko hankkeen kustannuksiksi oli arvioitu 385 000 euroa, josta 98 % rakenteiden, laitteiden ja kalusteiden hankintaan. AEL säätiön 25 000 euron avustus oli osa hankkeen rahoitusta ja se käytettiin täysimääräisesti näihin hankintoihin. Hankkeessa uusittiin kuusi Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöä. Uusi opetusteknologia sisältää yrityspelin johtoryhmien työvälineinä toimivat kosketusnäytöt ja infopisteen infonäytön. Työpisteistään käsin johtoryhmät johtavat yritystään tableteilla käytettävän digitaalisen pelijärjestelmän sekä komentokeskuksena toimivan kosketusnäytön avulla. Uudistetut oppimisympäristöt tavoittavat Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Helsinki-Vantaalla yli 21 000 oppilasta lukuvuosittain. Osana hanketta kehitettiin myös oppilaiden pelin taustalla näkyvää taustaesitystä entistä motivoivammaksi sekä oppimista ja pelin sujuvuutta edistävämmäksi. Uusittu taustaesitys on myös otettu käyttöön kaikissa yhdeksässä Yrityskylä Yläkoulussa valtakunnallisesti syksyllä 2021 ja se tavoittaa 45 000 Yrityskylä Yläkoulussa vierailevaa yhdeksäsluokkalaista lukuvuosittain. Lukuvuonna 2021-22 Yrityskylässä vierailee jo 73 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista. Muutama oppilaiden palaute syksyltä 2021: ”ihan huippu meininki ja energiat siellä Yrityskyläs!!!!!!!” ”Ymmärrän yrityksen taloutta paljon paremmin nyt ja ehkä tulevaisuudessa avaan oman yritykseni.” Yrityskylän yleistoiminta rahoitetaan kokonaan yrityksiltä, kunnilta ja kaupungeilta sekä säätiöiltä haettavilla tuilla. Erään opettajan sanoin: ”Iso kiitos, kun olette kehittäneet tämän oppimisympäristön!” Kiitos säätiölle, että olette olleet mukana tukemassa kehityshanketta!Lue lisää

Pysy ajan tasalla!

Kirjaudu sisään​