Julkaistut hankkeet

Organisaatio:

Talous ja nuoret TAT

Hankkeen aihe:

Toisen asteen Bisneskurssien kehittäminen ja levittäminen

Apuraha myönnetty:

28.12.2021

AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 20 000 € Bisneskurssien kehittämisen kahteen eri osa-alueeseen; markkinointiin ja digitaalisen alustan kehittämiseen. Panostamalla markkinointiin saamme enemmän opettajia ottamaan Bisneskurssit laajemmalle opiskelijajoukolle käyttöön, jolloin yhä laajemmalla opiskelijajoukolla on paremmat yrittäjyys- ja työelämätaidot siirtyessään työelämään tai yrittäjiksi. Toinen osa kehitysprojektia on digitaalisen alustan kehittäminen niin, että alustalle koodataan automaattinen laskuri, joka laskee kurssien opiskelleiden opiskelijoiden määrää. Näin saisimme tarkkaa ja ajankohtaista dataa, miten Bisneskurssien käyttö kehittyy ja miten markkinointitoimenpiteet toimivat. Bisneskurssit ovat digitaalinen oppimateriaalikokonaisuus lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppimateriaaleissa on kolme pääteemaa: Oman talouden hallinta, Työelämäosaaminen ja Yrittäjyysosaaminen. Oppimateriaalien läpileikkaavina teemoina toimivat yhdenvertaisuus sekä kiertotalouteen liittyvät teemat. Talous ja nuoret TAT tarjoaa nuorille tietoa ja kokemuksia taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. TAT tarjoaa opetussuunnitelmaan perustuvia palveluita eri kouluasteille. Palveluissa yhdistyy digitaalisuus, pelillisyys ja nuorten osallistaminen, ja ne ovat pedagogisesti muotoiltu niin, että oppiminen on nuorelle mielekästä ja palkitsevaa. Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Valtakunnallisesti toimimme jo 11 alueella, yhdessä yli 200 kunnan kanssa.

Lue lisää

Organisaatio:

Autoalan Pätevöitymisohjelma APO

Hankkeen aihe:

APO-sertifikaatin hyötyjen ja kehityskohteiden kartoittaminen

Apuraha myönnetty:

28.12.2021

AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 15 000 € APO-sertifikaatin hyötyjen ja kehityskohteiden kartoittamiseen. Tämä edesauttaa selvittämään jo aiemmin toteutettujen hankkeen osa-alueiden onnistumista ja edistää jatkuvaa kehitystyötä. Sertifikaatin vaikuttavuuden arvioimisen loppuraportista on merkittävää hyötyä myös APO-hankkeen ohjausryhmälle tulevien linjausten ja jatkon suunnittelun kannalta. Hankkeessa on yhtenä toimintalinjana osaamismerkkiajattelun tuominen lähemmäksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia. Formaalia ja informaalia osaamista voidaan tuoda näkyväksi eri osaamistasoilla olevien osaamismerkkien avulla. Osaamismerkit toimisivat APO-ohjelmassa sertifikaattijärjestelmän ja sertifioinnin osatekijöinä.Autoalan Pätevöitymisohjelma APO on Autoalan Keskusliiton, autoalan yritysten ja 14 oppilaitoksen yhteinen ammatillinen täydennys-koulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla autoala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan haasteisiin ja ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. APO -oppilaitoksesta valmistunut opiskelija saa tavallisen tutkintotodistuksen lisäksi myös APO -sertifioidun todistuksen, jonka kautta oppilas saa lisäarvoa suorittamalleen tutkinnolle.

Lue lisää

Organisaatio:

Tampereen 4H-yhdistys

Hankkeen aihe:

Työnvälityssovellus -Helpin markkinointi

Apuraha myönnetty:

28.12.2021
AEL on myöntänyt 2021 joulukuussa 15 000 € avustuksen 4H-yhdistysten työnvälityssovellus-Helpin markkinointihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa nuorille pääsy työkokemuksiin muun muassa digitaalisen työnvälityssovellus Helpin kautta. Tavoitteena on markkinoida sitä nuorten lisäksi myös yhteisöille, oppilaitoksiin ja yrityksille. Projektityöntekijä varmistaa omalla työpanoksellaan nuorten kannustamisen yrittäjyyteen. Hankkeen aikana luodaan sosiaalisen median sisältöjä ja kampanjoita 4H-kanaville. Näihin kuuluvat nuoria koskevat yritystarinat, mainokset yritysvalmennuksista sekä erikseen suunnitellut kampanjat uusien seuraajien ja yrittämistä koskevan tiedon lisäämiseksi. Tavoitteena on tavoittaa yhä useampi nuori yrittäjyyteen inspiroivien tarinoiden ja tiedon ääreen. Näin yritystarinoita näkevä ja kuuleva nuori voi rohkaistua itsekin yrittäjyyteen samaistuttavan tarinan myötä. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään. 4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.Lue lisää

Organisaatio:

Talous ja nuoret TAT ry

Hankkeen aihe:

Valtakunnallinen TAT Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristön kehityshanke

Apuraha myönnetty:

21.01.2021
AEL myönsi vuoden 2020 joulukuussa 25 000 € avustuksen valtakunnalliseen Yrityskylä Yläkoulun kehittämishankkeeseen. Yrityskylä on Talous ja nuoret TATin koordinoima oppimiskokonaisuus, joka tavoittaa vuosittain yli 85 000 oppilasta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Tässä hankkeessa on kehitetty Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöjä, jotka ovat yksi oppimiskokonaisuuden keskeisimmistä elementeistä. Hanke saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan aikataulussa vuoden 2021 aikana. Koko hankkeen kustannuksiksi oli arvioitu 385 000 euroa, josta 98 % rakenteiden, laitteiden ja kalusteiden hankintaan. AEL säätiön 25 000 euron avustus oli osa hankkeen rahoitusta ja se käytettiin täysimääräisesti näihin hankintoihin. Hankkeessa uusittiin kuusi Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöä. Uusi opetusteknologia sisältää yrityspelin johtoryhmien työvälineinä toimivat kosketusnäytöt ja infopisteen infonäytön. Työpisteistään käsin johtoryhmät johtavat yritystään tableteilla käytettävän digitaalisen pelijärjestelmän sekä komentokeskuksena toimivan kosketusnäytön avulla. Uudistetut oppimisympäristöt tavoittavat Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Helsinki-Vantaalla yli 21 000 oppilasta lukuvuosittain. Osana hanketta kehitettiin myös oppilaiden pelin taustalla näkyvää taustaesitystä entistä motivoivammaksi sekä oppimista ja pelin sujuvuutta edistävämmäksi. Uusittu taustaesitys on myös otettu käyttöön kaikissa yhdeksässä Yrityskylä Yläkoulussa valtakunnallisesti syksyllä 2021 ja se tavoittaa 45 000 Yrityskylä Yläkoulussa vierailevaa yhdeksäsluokkalaista lukuvuosittain. Lukuvuonna 2021-22 Yrityskylässä vierailee jo 73 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista. Muutama oppilaiden palaute syksyltä 2021: ”ihan huippu meininki ja energiat siellä Yrityskyläs!!!!!!!” ”Ymmärrän yrityksen taloutta paljon paremmin nyt ja ehkä tulevaisuudessa avaan oman yritykseni.” Yrityskylän yleistoiminta rahoitetaan kokonaan yrityksiltä, kunnilta ja kaupungeilta sekä säätiöiltä haettavilla tuilla. Erään opettajan sanoin: ”Iso kiitos, kun olette kehittäneet tämän oppimisympäristön!” Kiitos säätiölle, että olette olleet mukana tukemassa kehityshanketta!Lue lisää

Pysy ajan tasalla!