Apurahat

Myönnämme apurahoja hankkeille, joiden tarkoituksena on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen teknistä osaamista ja kilpailukykyä. Otamme huomioon koko maan sekä elinkeinoelämän kansainvälistymisen tarpeet. Tänä vuonna myönnämme apurahoja yhteensä 150 000 euroa.

 

13.9.

Hakemusten käsittely
alkaa 

26.10.

Säätiön hallitus
käsittelee hakemukset 

30.11.

Apurahojen saajat
julkistetaan

Apurahan saajat

Apurahaa myönnetään vain suomalaisille organisaatioille, ei yksityisille henkilöille.

Apurahatoiminnan painoalueet

Vuonna 2022 painotamme erityisesti yksityisen sektorin työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn parantamista. Näihin voidaan vaikuttaa siten, että ratkaistaan osaamisen ja työmarkkinoiden tarpeiden kohtaaminen.  

Kilpailukykyyn vaikuttavia osaamisalueita ovat muun muassa digivihreään siirtymään ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen. 

Osaamisen ja tarpeiden kohtaamisen haasteita muodostavat muun muassa digiosaaminen sekä uudet teknologiat, kuten cleantech. Tärkeää on myös työnantajien osaaminen uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi sekä maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi työorganisaatiota.

Painopistealueet apurahoille vuonna 2022 ovat:
  • Yritysten kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä muun muassa digivihreään siirtymään ja vastuullisuuteen liittyvää ammatillista osaamista sekä monistettavia käytänteitä.
  • Työllisyyden parantaminen yksityisellä sektorilla muun muassa siten, että kehitetään ja monistetaan ratkaisumalleja seuraaviin ongelmiin: kuinka organisaatiot omaksuvat uusia teknologioita, kuinka uusia työntekijöitä perehdytetään tai kuinka maahanmuuttajataustaiset työntekijät integroidaan osaksi toimivaa työorganisaatiota.
Säätiön apurahojen myöntäminen perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin:
  • Hankkeiden tulee olla hyödyksi suomalaiselle elinkeinoelämälle laajemmin (niiden tulee siis oltava hyödynnettävissä myös hakijan toiminnan ulkopuolella).
  • Hankkeiden tulee uudistaa osaamista ja liiketoimintaa innovatiivisella tavalla.
  • Hankkeilla tulee olla välitöntä vaikutusta työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Apurahojemme suuruus on hankekohtaista

1

Tuemme hankkeita, joissa syntyy uutta tietoa, taitoa, kokemusta ja näkemystä yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön.

2

Apurahaa voivat hakea suomalaiset organisaatiot: yritykset ja julkiset toimijat. Yksityishenkilöille emme myönnä apurahoja.

3

Arvostamme apurahahakemuksissa käytännönläheisyyttä, vaikuttavuutta, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Hankkeiden menetelmien ja niiden tulosten pitää olla julkisesti jaettavissa ja sovellettavissa myös oman organisaation ulkopuolella.

4

Myöntämämme apurahojen suuruus on hankekohtaista. Apurahasummat ovat yleensä kymmeniä tuhansia euroja. Tänä vuonna jaamme yhteensä noin 150 000 euroa. 

5

Tarjoamme apurahan saajille ja heidän hankkeilleen näkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Apurahan saajat laativat meille loppuraportin hankkeestaan. Esittelemme apurahojen saajat sekä hankkeiden tuloksia verkkosivuillamme ja muissa kanavissamme sekä vuosiseminaarissamme kesäkuussa.

6

Ammattienedistämissäätiö AEL sr:n vuoden 2022 apurahojen hakuaika oli 8.6. ─ 31.8.2022. Päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus syksyn aikana. Apurahat julkistetaan marras–joulukuun vaihteessa säätiön verkkosivuilla, ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme!

Uutiskirjeissä kerromme ajankohtaisia kuulumisia säätiön toiminnasta. Lähetämme uutiskirjeitä ja tiedotteita sähköpostitse noin kerran kuukaudessa.