Kilpailukykyä osaamisella.

Me Ammattienedistämissäätiö AEL:ssä haluamme parantaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja luoda menestystä työelämään.

Tuemme apurahalla hankkeita, joissa syntyy uutta tietoa, taitoa, kokemusta ja näkemystä yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön.

Me Ammattienedistämissäätiö AEL:ssä haluamme parantaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja luoda menestystä työelämään.

Tuemme apurahalla hankkeita, joissa syntyy uutta tietoa, taitoa, kokemusta ja näkemystä yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön.

145

hakemusta vuonna 2022

7

apurahan saajaa

168 000

euroa apurahoja yhteensä

Tänä vuonna jaoimme apurahoina yli 150 000 euroa

Ammattienedistämissäätiö AEL sr on yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka edistää aktiivisesti suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Tarkoituksenamme on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen teknistä osaamista ja kilpailukykyä.

Vuonna 2022 jaoimme apurahoina yli 150 000 euroa suomalaisille organisaatioille, jotka haluavat kehittää työelämässä vaadittavaa osaamista sekä uudistaa liiketoimintaa innovatiivisella tavalla.

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme!

Uutiskirjeissä kerromme ajankohtaisia kuulumisia säätiön toiminnasta. Lähetämme uutiskirjeitä ja tiedotteita sähköpostitse noin kerran kuukaudessa.

Ajankohtaista

Historia

Säätiömme juuret ovat viime vuosisadan alussa, jolloin Suomi oli voimakkaan teollistumisen edessä. Tarvittiin monenlaista koulutusta ja tähän tarpeeseen vastasi vuonna 1922 perustettu Ammattienedistämislaitos.