Esittelyssä apurahahanke: Muotoilusäätiö loi vastuullisuussymbolit kaikkien käyttöön

Suomen Muotoilusäätiö sai AEL-säätiöltä apurahaa vastuullisuussymboleiden luomiseen ja julkaisemiseen. Niiden avulla yritykset voivat viestiä visuaalisesti vastuullisuusteoistaan.

Muotoiluopiskelijat Anni Koivisto (vas.), Anna Jokinen, Janna Rissanen ja Pekka Valla suunnittelivat symbolit.
Muotoilusäätiön toimitilat sijaitsevat Lahden Tiedepuistossa.

– Idea vastuullisuussymbolien luomiseen lähti halusta auttaa yrityksiä vastuullisuusviestinnässä, kertoo Muotoilusäätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry.  

Muotoilusäätiö palkkasi AEL-säätiöltä saamallaan apurahalla muotoilun opiskelijoista tiimin, joka suunnitteli symbolit. Ne julkaistiin toukokuussa 2023 ja ovat nyt kaikkien ladattavissa Muotoilusäätiön sivuilta

Pöyryn mukaan symboleista saatu palaute on ollut positiivista. Lisäksi käyttäjät ovat esittäneet toiveita ja ehdotuksia uusista symboleista.

– Olemme nyt hakeneet hankkeelle AEL-säätiöltä uutta apurahaa. Haluaisimme järjestää symboleiden ympärille erilaisia tapahtumia sekä lisätä niiden tunnettuutta.

Symbolit ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta

Muotoilusäätiössä on pantu merkille, että yrityksillä on selkeä tarve kertoa vastuullisuustyöstä helposti ja selkeästi. Vastuullisuuslainsäädäntö ja siihen liittyvät direktiivit, standardit ja raportointivelvollisuudet muuttuvat koko ajan.

– Muotoilusäätiön vastuullisuussymbolit eivät kuitenkaan ole standardi, vaan kuvitusta vastuullisuustekojen ympärille. Symbolit rinnastuvat emojeihin tai PowerPoint-kuvituksiin. Niitä voi käyttää matalalla kynnyksellä kerronnan tukena.

Vastuullisuussymbolit ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta, eikä Pöyry työryhmineen ole löytänyt vastaavia mistään muualta. 

– Vastuullisuusviestintään tarvittaisiin positiivisuutta. Haluaisin myös kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä vastuullisuusviestintään matalalla kynnyksellä. Kukapa ei kertoisi mielellään hyvistä teoista.

Suomen Muotoilusäätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry peräänkuuluttaa positiivisuutta yritysten vastuullisuusviestintään. 

 

Apurahojen merkitys on elintärkeä

Muotoilusäätiö on voittoa tavoittelematon toimija, ja Pöyryn mukaan apurahojen merkitys on sille elintärkeä. Säätiön hankkeet tukevat yhteiskuntaa ja liike-elämää, mutta se ei saa lainkaan julkista rahoitusta. Tulot koostuvat apurahoista, yksityisistä lahjoituksista ja yhteistyöstä Lahden kaupungin kanssa.

– Vastuullisuussymbolihankkeessa eri tahojen yhteistyön merkitys korostui. Päijät-Hämeen liitto esimerkiksi rahoitti symboleiden julkaisualustaa, lanseerausta ja tekniikkaa. Lisäksi saimme kumppanuusverkostoltamme arvokasta apua: muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton vastuullisuusasiantuntija kommentoi symboleita suunnitteluvaiheessa.

Onnistunut lopputulos syntyi opiskelijavoimin

Pöyry uskoo, että symboleista on ollut monille yrityksille jo nyt konkreettista hyötyä. Hankkeen kokonaisvaikuttavuutta on näin varhaisessa vaiheessa vaikea arvioida, mutta symbolit ovat saaneet mukavasti näkyvyyttä jo nyt.

– Marketing Finland pyysi minua luennoimaan aiheesta, ja Habitare-messuille tuli kutsu esittelemään symboleita.

Habitareen symboleita lähtee esittelemään sama muotoiluopiskelijoiden tiimi, joka suunnitteli ne. Opiskelijat ovat ylpeitä lopputuloksesta ja siitä, että he ovat päässeet osaksi moniammatillista yhteistyötä. Tämä onkin yksi säätiön tärkeistä tehtävistä: se tarjoaa alan opiskelijoille aitoja työelämäkokemuksia. 

Lisätietoja: Suomen Muotoilusäätiön vastuullisuussymboleihin voi tutustua Habitaressa. Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.–17.9.2023 Suomen Muotoilusäätiön toimitusjohtaja antaa mielellään lisätietoa hankkeesta: Heli Pöyry heli.poyry@designfoundation.fi, +358 (0) 40 157 0049.

Kuvat: Atte Mäläskä ja Suomen Muotoilusäätiö

Lue lisää

Historia

Säätiömme juuret ovat viime vuosisadan alussa, jolloin Suomi oli voimakkaan teollistumisen edessä. Tarvittiin monenlaista koulutusta ja tähän tarpeeseen vastasi vuonna 1922 perustettu Ammattienedistämislaitos.

Pysy ajan tasalla!

Kirjaudu sisään​