Apurahahakemus

Organisaatio: Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Hakemus lähetetty: 24.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään Yritys Hyvä -materiaaleja erilaisille oppijoille. Yritys Hyvä -kilpailun tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen. Kilpailuun voi osallistua koulussa tai vapaa-ajalla, yksin tai yhdessä. Kohderyhmänä ovat esikouluikäiset opettajaopiskelijoihin asti. Kilpailun tehtävät kehittävät yrittäjämäisiä valmiuksia. Vuosittain osallistujat toteuttavat esim. oppimisprojekteja, harjoitusyrityksiä ja innovaatioita. Yritys Hyvä antaa opettajille työkaluja yrittäjyyskasvatukseen ja sisällöt tukevat opetussuunnitelman perusteita. Kilpailuun tuotetaan ammattilaisten avustuksella tehtäviä, jotka soveltuvat erilaisille oppijoille. Niissä huomioidaan esim. saavutettavuus, selkeäkielisyys ja visuaalisuus. Yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja on heikosti tarjolla erilaisille oppijoille, joilla on esim. oppimisvaikeuksia tai äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi. Opettajat ovat toivoneet kilpailuun materiaaleja, jotka soveltuvat erilaisille oppijoille.

Pysy ajan tasalla!