Apurahahakemus

Organisaatio: Selin Consulting Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Ympäristövastuullisuus on tekoja – käsikirja ympäristövastuulliseen toimintaan – hankkeen tarkoituksena on koota selkeä, käytännönläheinen ja digitaalinen aineistopaketti, eli käsikirja ja työkirja, ympäristövastuullisuudesta suomalaisten pk-yritysten käyttöön. Aineistopaketti avaa selkeästi ja konkreettisesti, mitä on ympäristövastuullisuus pk-yrityksessä ja miten sitä voidaan soveltaa omassa päivittäistoiminnassa. Sen sisältämä työkirja auttaa yrityksiä arvioimaan omaa toimintaa ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ja suunnittelemaan tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Aineistopaketti auttaa yrityksiä myös ymmärtämään, mitkä tekijät ja päätökset vaikuttavat käytännössä yrityksen ympäristövastuullisuuden toteutumiseen niin yrityksen sisällä kuin mm. yhteistyöverkoston ja -kumppaneiden valinnassa sekä suhteissa omaan asiakaskuntaan. Se lisää yritysten osaamista ja ymmärrystä siitä, mikä omassa toiminnassa on oleellista ja mikä ei. Samalla se vahvistaa myös yritysten kilpailukykyä.

Pysy ajan tasalla!