Apurahahakemus

Organisaatio: Työohjaus Mari Turja ja InspriOu Outi Hietala
Hakemus lähetetty: 21.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tavoite rakentaa toimintamallia, jolla voidaan saada yhteiskuntaan eri työaloille asiakkaiden sekä toisten työntekijöiden kohtaamiseen positiivisen mielenterveyden otetta sekä vuorovaikutukseen mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevää sisältöä. Yhteistyötahoiksi haetaan srk:n diakoniatyötä tekeviä, myös kirkossa kaikenlaisissa tehtävissä olevia ja työvoimahallinnon työntekijöitä, sekä kampaaja-partureita. Hakijat tekevät jo nyt yhteistyötä srk:n ja työvoimahallinnon kanssa työtehtävissään. Yhteisöjen kanssa järjestetään kaksi työpajaa, jossa teemaa käsitellään yhdessä. Nämä tilaisuudet tapahtuvat yhteiskehittämisen menetelmin ohjatuissa työpaja -työskentelyissä, joissa periaatteena on kaikkien kuulluksi tulo, yhteiset keskustelut ja yhdessä oppiminen. Yhteistyötahojen tavoitteet määrittävät työskentelyä. Erityisesti käsittelyssä ja työpajojen sisällössä halutaan painottaa keskusteluja, joissa pohditaan esim. nuorten kohtaamista erilaisissa työtilanteissa.

Pysy ajan tasalla!