Apurahahakemus

Organisaatio: Yhteisökapina ry
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa luodaan strukturoitu, visuaalinen malli työhönperehdytykseen. Perehdyttämisen ongelma on usein se, että työnantajan ja työhön perehdytettävän tarpeet eivät kohtaa. Siksi malli perustuu kahdensuuntaisen tiedonvaihdon vahvistamiseen silloin, kun vuorovaikutuksessa on haasteita – esimerkiksi kielitaidon tai hahmottamisen vuoksi. Mallin tavoitteena on helpottaa perehdytysprosessia, ja motivoida ja sitouttaa perehdytettävä uuteen työpaikkaan. Tieto mallin rakentamiseksi hankitaan yhteistyökumppaneilta (kaksi työpaikkaa, hoiva-ala ja kaupan/ravintola-ala) ja vapaaehtoisilta perehtyjä-kokemusasiantuntijoilta. Malli rakennetaan selvittämällä tarpeet haastattelujen ja työpaikoilla tehtävän työn varjostamisen perusteella. Malli pilotoidaan testaamalla prototyyppiä työpaikkojen ja perehtyjien kanssa. Prototyyppiin tehdään testauksen perusteella tarvittavat muutokset, ja valmis tuotos (esim. korttipakka, riippuu siitä mikä prosessissa todetaan käyttäjille toimivimmaksi)julkaistaan.

Pysy ajan tasalla!