Apurahahakemus

Organisaatio: Best Horse Club
Hakemus lähetetty: 22.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa selvitetään olemassaolevista alustoista, someryhmistä ja datasta, kuinka yhteiskuljetuksia, tehokkaampia paluukyytejä, optimoituja energiankäyttöratkaisuja ja tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä palveluita voidaan edistää yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisissa laitoksissa. Hankkeessa kartoitusvaiheessa kontaktoidaan keskeisimmät kuljetusalan toimijat ja selvitetään muutospotentiaalia ja halukkuutta tehostaa energian käyttöä, yhteisöllisempiä verkostoja ja polttoainetta säästäviä kuljetusratkaisuita tavaroiden ja eläinten kuljetuksissa. Tämän jälkeen kolmantena toimenpiteenä rakennetaan sosiaalisen median ja verkkoyhteyksien avulla tehostettua energian ja polttoaineiden säästämiseen tähtäävää yhteisöllisempää toimintatapaa yhdistellä kuljetuksia, hyödyntää yhteisiä paluukyytejä – tyhjällä kalustolla ei ajeta kilometriäkään turhaan, vaan pyritään organsioimaan kansallisesti tehokkaammin voimavarat käyttöön niin pienten kuin suurten toimijoiden osalta.

Pysy ajan tasalla!