Apurahahakemus

Organisaatio: Ella Karvinen
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa koulutetaan palvelualan työnantajia nuorten työntekijöiden kohtaamiseen sekä toisen asteen opiskelijoita perehdyttämisestä. Hyvä perehdytys vahvistaa myönteistä työnantajamielikuvaa ja on perusedellytys työyhteistöön kiinnittymisessä. Perehdytyksessä on tärkeää kohdata nuori ennen työtehtäviin opastamista. Nuoruus on haastavaa ja herkkää aikaa, ja epävarmuuden kokemukset voimakkaita. Varhaiset työkokemukset muovaavat identiteettiä voimakkaasti, joten myös nuoren itsensä on tärkeää olla tietoinen mahdollisuuksistaan vaikuttaa työelämäänsä. Työelämä on muuttunut, ja nuoret kokevat työssä onnistumisen ja mielekkään työn löytymisen ajoittain painostavana- siksi aiheeseen on tärkeää paneutua. Tavoitteena ei ole opastaa työtehtävien ohjauksessa, vaan nuoren kohtaamisessa vaikuttavasti. Pääpaino on vuorovaikutuksessa ja nuoruuden ymmärtämisessä. Opiskelijoita kouluttaessa keskitytään vuorovaikutukseen ja perehdytysprosessiin.

Pysy ajan tasalla!