Apurahahakemus

Organisaatio: Demos Helsinki
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Demos Helsinki yhteiskehittää yritysten ja oppilaitosten kanssa Vihreän siirtymän tutka -työkalun. Tutka auttaa organisaatioita hahmottamaan, minkälaista osaamista ne tarvitsevat menestyäkseen vihreän siirtymän eri vaiheissa. Tutka kokoaa helposti sisäistettävään visuaaliseen muotoon viimeisimmän tutkimustiedon ja hiljaiset signaalit siitä, minkälaiset tehtävät ja osaamiset vihreässä siirtymässä korostuvat eri sektoreilla sekä minkä tasoista osaamista tarvitaan. Tutka yhteiskehitetään yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa, jolloin se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla yritysten käytännön tarpeeseen. Tutka on käytännönläheinen ja se tulee avoimesti käytettäväksi. Hankkeen päävaiheet: 1) Kirjallisuus- ja datakatsaus tutkan teoreettisen pohjan rakentamiseksi. 2) Yhteiskehittämistyöpaja 15-20 yrityksen ja oppilaitoksen kanssa tutkan kehittämiseksi. 3) Tutkan viimeistely sekä sen kommentointi työpajaosallistujien toimesta. 4) Tutkan julkistaminen ja levittäminen.

Pysy ajan tasalla!