Apurahahakemus

Organisaatio: Heuristica Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa rakennetaan malli ja sen toteutusohje käytäntöyhteisöjen periaatteilla toimivalle geneeriselle vertaistuen verkostolle. Vertaisverkosto auttaa jäseniään työelämän akuuteissa haasteissa etenemään työssään mahdollisimman pian. Malli rakennetaan perustuen sekä kokemukseen että tutkimustietoon mm. käytäntöyhteisöistä, asiantuntijatyöstä ja -verkostoista, työelämän kompleksisuudesta sekä itseohjautuvuudesta, oppimisesta ja työn imusta. Mallia testataan ja kehitetään kahden aidossa ympäristössä tapahtuvan vertaiscoaching-verkoston pilottitoteutuksen avulla. Mallin kuvaus ja ja sen toteutuksen ohjeistus tulee kaikkien avoimesti saataville. Mallin avulla työntekijät ja työn kehittäjät voivat rakentaa työtä sujuvoittavia vertaisverkostoja, jotka toimivat itseohjautuvasti mahdollisimman pienillä ulkoisilla resursseilla. Tämä tukee aidosti jaettua johtajuutta sekä oman työn mielekkyyttä ja hallintaa, joilla on suuri merkitys niin työn tuloksellisuuteen kuin työhyvinvointiin.

Pysy ajan tasalla!