Apurahahakemus

Organisaatio: Alunen Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Koronapandemian aikana monella toimialalla otettiin digiloikkaa siirtämällä palveluita verkkoon. Verkkokursseja ja -valmennuksia on ilmaantunut runsaasti mm. luovilla aloilla (kuten liikunta ja käsityö) sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Tässä hankkeessa tuotteistetaan verkkokurssien ja -valmennusten laatumerkit, Open Badge – osaamismerkkeinä, yksityissektorille. Taustaksi tehdään määrittelytyö laadukkaasta verkkototeutuksesta liiketoimintaympäristössä. Verkkototeutusten laatua on aiemmin määritelty koulutussektorilla, mutta tässä hankkeessa huomioidaan myös toimintaympäristö ja sisällytetään ajankohtaiset teemat: ns. green ICT ja vastuullisuus. Mikro-oppimisen mukaisesti pienemmistä osaamismerkeistä muodostetaan ns. metamerkki. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan em. merkistöön pohjautuva valmennusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää osallistujien digipedagogista osaamista. Lisäksi tuotetaan itsearviointityökalu palveluntuottajille laatutekijöiden arvioimiseksi.

Pysy ajan tasalla!