Apurahahakemus

Organisaatio: Toinen Totuus Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa tutkimme pk-sektorin teollisuus- ja palvelualan yritysten ymmärrystä tulevasta EU:n CSRD-direktiivistä ja ESG:n ymmärryksestä ja sen nykytilan toteutuksesta ko. yrityksissä. Näiden tietojen pohjalta rakennamme kattavan webinaarikoulutussarjan, missä luomme erikseen ohjeistukset teollisuus- ja palvelualan yrityksille: miten he pääsevät itse alkuun ESG-raporttinsa ja tulevan direktiivin vaatimien toimenpiteiden kanssa. Hankkeessa kartoitamme myös erilaisia ESG-raportointi -alustoja tarjoavat tahot ja keräämme heidän tietonsa yksiin kansiin, mistä toimijat voivat helposti etsiä itselleen sopivan. Hankkeen tuloksena syntyy avoin webinaarisarja ja pdf-julkaisu, missä CSRD ja ESG ovat avattuna kohta kohdalta toimenpideohjeistuksineen. Lisäksi tuotamme viestinnällisen kulman näihin webinaareihin, missä autamme yrityksiä muodostamaan omaan merkityksellisyyteensä liittyvän viestintäsuunnitelman osana vastuullisuusraportointia

Pysy ajan tasalla!