Apurahahakemus

Organisaatio: Green Net Finland ry (GNF) ja Ympäristökonsultointi EcoChange Oy (EC)
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen toteuttajat GNF ja EC kehittävät, testaavat ja lanseeraavat ympäristövaikutusten seurannan ja raportoinnin työkalun ja siihen pohjautuvan ympäristövastuu raporttipohjan, joka on tarkoitettu käytettäväksi pienissä, myös mikroyrityksissä. Hankkeen työ koostuu kolmesta työpaketista (TP): TP1 (EC ja GNF yhdessä): Olemassa olevien avoimen datan hiilijalanjälki yms. -työkalujen ja raportointikäytäntöjen kartoittaminen ja analysointi parannetun prototyypin kehittämiseksi (01-02/2024). TP2 (EC): Käyttäjäkokemus -aspektien hahmottaminen, parannetun työkalun prototyypin kehittäminen, testaaminen käyttäjäpersoonien avulla (03-04/2024) sekä kokeilulanseeraus (05-06/2024). TP3 (GNF): Excel-pohja sekä word-dokumentti, työkalun ja raportointipohjan tekninen parantaminen ja muotoilu käyttäjäystävällisemmäksi kokeilulanseerauksesta saatujen kokemusten pohjalta (06-09/2024) sekä varsinainen lanseeraus (09/2024 lopussa). Lisäksi loppuraportin kirjoittaminen ja toimittaminen rahoittajalle.

Pysy ajan tasalla!