Apurahahakemus

Organisaatio: Marketing Finland
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeemme tavoitteena on luoda yrityksille, oppilaitoksille ja alan koulutustarjoajille sertifiointikoulutuksia ja niihin liittyviä maksuttomia digitaalisia koulutuskokonaisuuksia, joilla parannetaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia vastata markkinoiden muuttuneisiin odotuksiin. Tämä luo vastuullisuudesta sekä vastuullisesta digitaalisuudesta kilpailuetua. Koulutustemme avulla kotimaiset yritykset voivat myös vaikuttaa yritysten asenteisiin ja edistää suomalaisen yhteiskunnan vastuullisuustavoitteiden toteutumista ja tasa-arvoisuutta. Syksyllä 2022 pilotoimme Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän koulutusohjelmaa, johon hankkeemme sertifiointikoulutukset tulevat pohjautumaan. Keväällä 2023 rakennamme sertifiointikoulutukset, jotka toimivat runkona muille kouluttaville tahoille. Sertifiointikoulutusten avulla osallistujat saavat kattavan kuvan vastuullisuuden osa-alueista, tutustuvat lainsäädäntöön ja oppivat tuntemaan digitaalisen markkinoinnin ekosysteemin.

Pysy ajan tasalla!