Apurahahakemus

Organisaatio: Package Testing & Research Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille suunnattu koulutusmateriaali, jolla lisätään yritysten ymmärrystä vastuullisesta pakkaamisesta kuluttajien näkökulmasta. Koulutusmateriaali julkaistaan tutkimuspalvelukonseptimme Sense N Insightin verkkosivuilla ja se on kaikille avoin. Koulutusmateriaalin sisältö: 1. Vastuulliset kuluttajat Suomessa 2011-2023 2. Vastuullisuus arjessa 2.1 Kestävä kuluttaminen 2.2 Kierrätys- ja lajittelukäyttäytyminen 2.3 Vastuullisuusmerkinnät ja niiden tunnistettavuus pakkauksissa 2.4 Vastuullisuuteen liittyvän tiedon tarve ja viestintä 3. Pakkauksen arvo kuluttajalle 3.1 Pakkauksen arvoulottuvuudet ja niiden merkitys kuluttajalle 3.2 Kuluttajan näkökulma kestävään pakkaamiseen 3.2.1 Kestävän pakkauksen ominaisuudet 3.2.2 Kestävän pakkauksen vaikutus ostopäätökseen 3.2.3 Kestävä takeaway-pakkaaminen (vuoden 2023 kyselyn erityisteema) 3.3 Pakkausmateriaaleihin liitetyt mielikuvat 3.4 Muoviasenteet ja -tiedon tarpeet

Pysy ajan tasalla!