Apurahahakemus

Organisaatio: 2020, Talous ja nuoret TAT ry, Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristön kehitys
Hakemus lähetetty: 03.12.2021
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Yrityskylä on Talous ja nuoret TATin koordinoima oppimiskokonaisuus, joka tavoittaa vuosittain yli 85 000 oppilasta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Yrityskylä-toiminta rahoitetaan kokonaan yrityksiltä, kunnilta ja kaupungeilta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä säätiöiltä haettavilla tuilla. Vuosina 2019–2020 oppimisympäristöihin tuotiin lisää pelillisiä menetelmiä sekä uutta opetusteknologiaa. Uudet oppimisympäristöt rakennettiin Yrityskylä Yläkoulu Espooseen ja Pirkanmaalle. Vuoden 2021 kehityshankkeessa uusitaan kuusi Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöä seuraavilla alueilla: Itä-Suomi (Kuopio), Kaakkois-Suomi (Lappeenranta), Poh-jois-Pohjanmaa (Oulu), Häme (Lahti) ja Helsinki-Vantaa (Helsinki).

Pysy ajan tasalla!