Apurahahakemus

Organisaatio: Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry MUKES
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Kielitaito, vieras ympäristö ja erilainen ymmärrys yhteiskunnan toimimisesta kuormittaa vieraskielistä työntekijää. Tämä vaikeuttaa kommunikointia työpaikalla, ymmärrystä työtehtävistä ja säännöistä sekä sopeutumista työyhteisöön. Stressin aiheuttajina ammatillisten seikkojen lisäksi voivat olla psykososiaaliset tekijät. Hanke kehittää informatiivisia, sähköisiä aivoergonomisia työkaluja tukemaan työyhteisön moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa kehitetään 1.Kortit, jotka sisältävät kulttuurisensitiivisiä, visuaalisia ja helposti ymmärrettäviä ohjeita. Kortit käännetään arabian-, viron-, venäjän- ja englannin kielelle 2.Kortteja täydentävä ajankohtainen tietopaketti. Kortit ja tietopaketti -tukee henkilöstön työympäristöön perehdyttämistä sensitiivisellä työnotteella -auttavat työnantajia, erityisesti lähijohtoa edistämään työyhteisön moninaisuutta -tukevat vieraskielisen henkilöstön työssäjaksamista, -hyvinvointia ja työympäristön toimintatapojen ymmärrystä ruohonjuuritasolla

Pysy ajan tasalla!