Apurahahakemus

Organisaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tarkoituksena on helpottaa työvoimapulasta kärsivää auto -ja kuljetusalaa. Tutkimuksissa on todettu, että työnantajat ja työntekijät eivät kohtaa. Tähän saatiin vahvistusta autoalaa ja sen työllisyyttä käsittelevässä seminaarissa 29.8.2022, jossa käsiteltiin autoalan ongelmia ja haettiin ratkaisuja ongelmiin. Autoala ei ole onnistunut tavoittamaan maahanmuuttajataustaista väestöä hyvin. Autoala ei ole houkutteleva ja kuva alasta nojaa vanhentuneeseen tietoon. Alalle hakeutuvien nuorten vanhemmat, sekä opinto-ohjaajat muodostavat kuvansa alasta vanhentuneeseen tietoon. Vanhemmat ovat usein huolestuneita, että ammattikouluun hakeutuminen estää myöhemmin korkeakoulututkintoon hakeutumisen. Selvitetään: – Mistä maahanmuuttajat etsivät työtä ja mikä olisi paras foorumi tavoittaa tätä kohderyhmää? Lisäksi kartoitetaan: – Opinto-ohjaajien käsitykset alasta – Oppilaiden vanhempien käsitykset alasta – Yritysten haasteet rekrytointiin liittyen – Miten alaa koskevia myyttejä murretaan

Pysy ajan tasalla!