Apurahahakemus

Organisaatio: Storico Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Pilottiorganisaatioille, Turun ammattikorkeakoululle ja HUMAK ammattikorkeakoululle annetaan käyttöön Claned oppimisympäristö, muutos- ja kehitysprojektien suunnittelumalli RATIO PLAN tuettuna osaamissiirtona. Hankkeessa testataan ja dokumentoidaan parviälyn (monenkeskinen ongelmien ratkaisu ja vuorovaikutus) ja vakioidun sekä skaalautetun suunnittelumallin vaikutusta pilottiorganisaatioiden strategisten kehityshankkeiden toimeenpanon oleelliseen parantamiseen sisältäen mm. seuraavat tavoitteet: Skaalautetun ja vakioidun suunnittelun (iso käyttäjämäärä saman kehittämistarpeen ”kimpussa”) vaikutus omistaja-arvon ja kilpailukyvyn kehittymiseen, henkilöstötuottavuuteen, muutosvastarinnan ehkäisemiseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja muutosvalmiuden parantumiseen. Pilottihankkeiden kokonaiskesto on noin kolme kuukautta, sisältäen kustakin pilottiorganisaatiosta yhdestä kahteen merkittävää tavoitetta strategisen uusiutumisen kannalta.

Pysy ajan tasalla!