Apurahahakemus

Organisaatio: Rauha Creative Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityselämälle uutta tietoa ja työkaluja työurien pidentämiseksi sekä aloittaa työ asenteiden muuttamiseksi ikämyönteisemmiksi. Hankkeessa haastatellaan eläköityviä työntekijöitä sekä esihenkilöitä monipuolisesti eri aloilta ja eri puolilta Suomea. Tavoitteena on löytää juurisyitä siihen, miksi osa pidentää uraansa ja mitä esteitä ja kannustimia siihen liittyy. Hankkeessa tutkitaan myös vanhempien työntekijöiden osaamisen hyödyntämistä perehdytysprosessissa sekä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integroimisessa. Hankkeessa tehtävät haastattelut analysoidaan ja niiden pohjalta kootaan löydökset, joista johdetaan edelleen toimenpide-ehdotukset urien pidentämiseksi. Konkreettisia työkaluja voivat olla esimerkiksi uusi eläköitymisen prosessimalli esihenkilöille ja eläköityville tai malli kehityskeskusteluille. Toimenpiteet ja työkalut tarkentuvat analyysivaiheessa.

Pysy ajan tasalla!