Apurahahakemus

Organisaatio: YritysKannus Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Toteutetaan benchmark/best-practises -tyyppinen tutkimus sekä Suomessa käytettävistä että mahdollisesti maailmalta sovellettavissa olevista tavoista ja keinoista (a) houkutella ulkoimaista työvoimaa pk-yrityksiin ja (b) edistää ulkomaisten työntekijöiden perheiden kotoutumista alueelle – etenkin kasvukeskusten ulkopuolella nk. seutukaupunkialueilla. Tutkimuksen pohjalta laaditaan mahdollisesti opinnäytetyö (ylempi amk). Käytetään case-esimerkkeinä ainakin Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Oulun eteläisellä alueella toimivia yrityksiä, joissa työskentelee alueen muihin yrityksiin verrattuna paljon ulkomaista työvoimaa. Kerätään myös tietoa sekä yritysten että yritysten kotikuntien tavoista hoitaa integrointia ja kotouttamista. Pyritään verkostoitumaan laajemminkin aihepiirin ympärillä ja käymään läpi mahdollisesti muita hyviä esimerkkiyrityksiä tai hankkeita muualla Suomessa, työ- ja elinkeinoministeriössä, Business Finland verkostossa, jne.

Pysy ajan tasalla!