Apurahahakemus

Organisaatio: Covis Partners Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaikille yrityksille ja organisaatioille avoin työyhteisötaitoja kehittävä verkkovalmennus, jonka suorittamalla saa työyhteisötaitojen osaamismerkin. Valmennus julkaistaan avoimelle verkkosivustolle tyoyhteisoosaajaksi.fi. Osaamismerkki (open badge) on visuaalinen työkalu, jolla työntekijä osoittaa hallitsevansa tärkeitä työelämätaitoja. Työelämätaidot voidaan tutkijoiden mukaan jakaa kolmeen pääteemaan: uranhallintaan liittyvät taidot, työtehtävään liittyvä osaaminen sekä yleiset, työtehtävästä riippumattomat taidot ja kyvyt, joita ovat oppimiseen liittyvät valmiudet sekä työyhteisötaidot. Työyhteisötaidot tarkoittavat työntekijän kykyä toimia hyvää ilmapiiriä luovana ja ylläpitävänä, vastuullisena ja tuottavana työyhteisön jäsenenä. Työyhteisön jäsenten väliset suhteet ja vuorovaikutus luovat perustan yhteiselle toiminnalle. Työyhteisötaitoja tarvitsee jokainen riippumatta siitä, mitä työtä tekee tai missä asemassa toimii.

Pysy ajan tasalla!