Apurahahakemus

Organisaatio: Ymmärrys Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tällä hankkeella viedään yrityksiin tietoa siitä, mitä työnohjaus on ja miten sillä voi saavuttaa kilpailuetua. Lisäksi tarjotaan konkreettisesti työnohjausta yritysten työntekijöille veloituksetta. Tarjotut työnohjaukset kohdistetaan työyhteisöihin, joissa on maahanmuuttajataustaisia, nuoria tai eläkeikää lähestyviä työntekijöitä. Tarjotuilla työnohjauksilla pyritään tukemaan perehdytystä ja työpaikkaan kiinnittymistä, monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä, erilaisuuden näkemistä vahvuutena, osaamisen jakamista sekä edistämään työssä jaksamista. Työnohjausta voidaan tarjota yksilöille tai ryhmille/työyhteisöille. Hankkeessa selvitetään, miten työnohjaus palvelee yrityksiä näissä tarpeissa. Kokeiluista tuotetaan tietoa muiden yritysten ja työnohjauspalveluita tarjoavien käyttöön. Toiminta on monistettavissa, mihin tahansa. Työnohjausta voidaan järjestää etänä, jolloin se palvelee myös kansainvälisiä yrityksiä.

Pysy ajan tasalla!