Apurahahakemus

Organisaatio: MorrowX Oy
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hanke on tarkoitettu edistämään työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöiden urakehitystä vahvistamalla kestävyyden työelämätaitoja digitaalisen oppimis- ja sertifiointialustan avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja -tekijöille mahdollisuus laajentaa tietojaan ja taitojaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen ja palkita osallistujat “Työpaikan kestävyyspassi” -ansiomerkillä, joka osoittaa, että osallistujat ymmärtävät kestävyyskäytännöt työpaikalla ja osaavat soveltaa näitä käytännössä. Kurssi on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi, ja siten hankkeessa korostetaan moninaisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä ja etenkin maahanmuuttajien sujuvaa integroitumista työympäristöön. Osallistujat voivat parantaa osaamistaan kestävyyden mukaisista käytännöistä ja samalla parantaa työllistymismahdollisuuksiaan: hankkeen toivotaan myös madaltavan työnantajien kynnystä palkata suomen kielen taitoaan kehittänyt maahanmuuttajataustainen henkilö.

Pysy ajan tasalla!