Apurahahakemus

Organisaatio: LEAFCON OY
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Suomen vuosittaisesta 1,6 milj. tonnista rakennus- ja purkujätettä kierrätetään vain noin puolet tavoitellun 70% sijaan. Pelkästään Helsingissä saneerataan toimistoa joka vuosi satojen yritysten uusiksi toimitiloiksi. Usein vain muutamia vuosia aiemmin saneerattu tila yksilöidään perinpohjaisesti uutta käyttäjää varten, jonka myötä käyttökelpoista materiaalia kuten lattianpäällysteitä, keittiöitä ja lasiseiniä, joilla olisi vielä vuosia elinkaarta jäljellä päätyy sorttiasemalle. Varastointi myöhempää käyttöä varten ja uusien käyttökohteiden etsiminen koetaan hankalaksi. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa toimintatapa, joka ohjaa purettavan hyväkuntoisen rakennusmateriaalin kaatopaikan sijaan alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseen käyttöön esim. yksityiskodeissa, mökeillä tai toisissa toimitilakohteissa. Haluamme sitouttaa ammattimaiset kiinteistönomistajat periaatteeseen, jossa käyttökelpoista tavaraa ei heitetä pois vain siksi, että se on helpompaa kuin uuden käyttökohteen etsiminen

Pysy ajan tasalla!