Apurahahakemus

Organisaatio: Happi Wellbeing
Hakemus lähetetty: 27.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Työelämässä tarvitaan keinoja ja osaamista, joilla mahdollistetaan työskentely erilaisilla taustoilla (kulttuuri, kieli, osatyökykyisyys, ikä, osaaminen jne) ja joilla varmistetaan työssä käyvien kestävä työkyky. Olemme luomassa monitieteellistä menetelmää, jossa toiminnallisen neurotieteen avulla saadaan ymmärrystä yksilöiden hermoston reagointitavan kautta persoonallisuudesta, motiiveista ja vahvuuksista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esim. työyhteisöjen diversiteetin ja inklusiivisuuden parantamiseen, eri taustoilla olevien työntekijöiden perehdyttämiseen, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämiseen sekä tiedostamattomien ennakkoluulojen tunnistamiseen. Vaikuttava muutos varmistetaan toiminnallisen neurotieteen sensomotorisella metodilla, joka yhdistetään innovatiivisella tavalla työyhteisöjen kehittämiseen. Hankkeen osa-alueet: 1. Menetelmän luominen ja testaaminen yksilöasiakkailla 2. Muutosta tukevan mobiilisovelluksen sisällön rakentaminen 3. Menetelmän pilotointi 3-5 organis

Pysy ajan tasalla!