Apurahahakemus

Organisaatio: Lasten ja nuorten säätiö
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Olemme muotoilleet ja testanneet TET.fi-palvelua yhdessä yritysten kanssa vuodesta 2022. AEL-säätiön tuella viemme TET.fi:n teknisen toteutuksen uudelle tasolle ja vastaamme yrityksiltä nousseisiin tarpeisiin: 1) yritykset toivovat sivustolle kyselylomakkeen, joka generoi vastauksista edustavan TET-paikkailmoituksen palveluun, 2) yritykset toivovat, että palvelu tekee valinnan TET-harjoittelijoista heidän asettamiensa kriteerien pohjalta ja 3) yritykset toivovat mahdollisuutta päivittää ja ylläpitää tietojaan palvelussa helposti. AEL-säätiön tuella toteutamme yritysten toivomat ominaisuudet TET.fi-palveluun ja ratkaisemme TET-paikkojen tarjoamiseen liittyvän merkittävän pullonkaulan. Hankkeen tuloksena TET-paikkojen tarjoaminen helpottuu ja TET-paikkojen määrä Suomessa kasvaa. Yritykset saavat skaalautuvan keinon ilmoittaa TET-paikoista säännöllisesti sekä hyödyntää TET-jaksoja työnantajabrändin vahvistamisessa ja nuorten houkuttelemisessa alalle.

Pysy ajan tasalla!