Apurahahakemus

Organisaatio: Silta-Valmennusyhdistys ry
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Nuorten ja nuorten aikuisten työelämään siirtymisessä on merkittäviä haasteita ja monen nuoren polku koulutuksen kautta työelämään on haastava useista eri syistä. Työuran alkuvaiheessa olevien työntekijöiden työelämään siirtymisen ja työssä pysymisen tuki onkin erityisen tärkeää. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan nuorten tuki työelämässä -malli työnantajien käyttöön. Mallissa kuvataan työelämään siirtymisen ja työelämässä pysymisen kriittiset kohdat (esim. työnhaku, perehdytys, osaamisen kerryttäminen työssä, työkyvyn heiketessä, puuttumistilanteissa, työsuhteen päättyessä) sekä toimintatapoja, joilla voidaan tukea nuoren työntekijän työntekijäidentiteetin vahvistumista, ohjata työelämässä tapahtuvaa oppimista ja ennakoida työkyvyn heikkenemisen tilanteita. Hankkeen toimintamallia pilotoidaan.

Pysy ajan tasalla!