Apurahahakemus

Organisaatio: ProApp Oy
Hakemus lähetetty: 28.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tahtituotanto tulee muuttamaan rakennusalaa vahvasti. Tahtituotanto tarkoittaa LEAN -filosofian soveltamista rakennushankkeisiin. Jokaisen hankkeen osallistujan täytyy pysyä tahdin mukana ja pystyä raportoimaan digitaalisilla työkaluilla etenemisestä ylöspäin projektissa. Pääurakoitsijat vaativat työmailla tahtituotantoa ja pienemmillä yrityksillä on vaikeuksia mukautua tahtituotantoon. Erityisesti ulkomaalaisten (ei-Suomea puhuvien) työntekijöiden suuri osuus hankaloittaa modernien työtapojen omaksumista. Hankkeessa rakennetaan malli, miten tahtituotantoon siirrytään ja sitä käytetään pienemmissä yrityksissä. Mallin avulla yritys voi arvioida tahtituotannon vaikutusta omaan osuuteen rakennusprojektissa ja löytämään kehityskohteita prosesseissa ja henkilöstön osaamisessa. Lopputuloksena hankkeessa on myös koulutusmateriaalia ja ”Parhaat käytännöt” -ohjeistusta, jotka julkaistaan verkkoon kaikkien saataville. Materiaalit tuotetaan usealla kielellä .

Pysy ajan tasalla!