Apurahahakemus

Organisaatio: Hiilinieluntuottajat HNT Oy
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hiilinielujen laskenta on Suomessa ollut ja on edelleen sattumanvaraista arviointia, johtuen laskentaohjeistuksen puutteista. Yhdessä LUKEn kanssa vuonna 2021 kehitetty laskentaohjelmisto antaa tieteellisen tarkan arvion tulevien vuosien lisäisen hiilensidonnan määrästä perusuraa myöten. Jotta ihmiset erityisesti kaikki n. 600 000 metsänomistajaa Suomessa saataisiin ymmärtämään ja tajuamaan meidän laskentaohjelmiston arvo ja sitä kautta lisäisen hiilensidonnan merkitys koko Suomen kansalliselle hiilitaseelle, olisi välttämätöntä pitää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ja tapaamisia tiedon perille saattamiseksi. Ilmastopainotteisen metsänhoidon kautta Suomessa turvattaisi riittävä hiilinielujen määrä jotta valtio joutuisi ostamaan kalliita kompensaatioyksiköitä kuitatakseen puuttuvat hiilinielut.

Pysy ajan tasalla!