Apurahahakemus

Organisaatio: Kaira Clan Oy
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Suomalaisten yritysten toiminnan ja myynnin tehostamiseksi sekä palvelutason nostamiseksi erityisesti viennin edellytysten kasvattamiseksi yritys suunnittelee ainutlaatuista digitaalista match-making – alustaa, jonka avulla voidaan matchata innovaatioita mistä tahansa maailmasta niitä tarvitseviin yrityksiin missä tahansa maailmassa, rakentaen ratkaisut pohjautuen suomalaiseen tarjontaan ja osaajiin. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset yritysten palveluviennin merkittävälle kasvulle nykyisen palvelutoiminnan sekä palvelutoimintaa automatisoivan työkalun kautta. Hankkeessa tullaan kontaktoimaan ja selvittämään laajalti valituilla kohdemarkkinoilla olevien yrityksien teknologia- ja innovaatiotarpeita ensitapaamisten kautta, palveluiden soveltuvuutta niihin, uuden työkalun tuomaa lisäarvoa asiakasrajapinnassa sekä luomalla näiden pohjalta koherentti go-to-market suunnitelma viennin systemaattiseksi kasvattamiseksi. Kohdealueita on UAE, Qatar, Saudi-Arabia, Vietnam, Kenia.

Pysy ajan tasalla!