Apurahahakemus

Organisaatio: Kuntoutussäätiö
Hakemus lähetetty: 29.07.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: SOMA-hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja skaalataan sosiaalinen innovaatio, joka tukee täsmätyökykyisten maahanmuuttajien onnistunutta integroitumista työyhteisöihin. Kyseessä on uusi toimintamalli, joka ratkoo täsmätyökykyisten maahanmuuttajien työllistymistä ja työssä jatkamista aiempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Maahanmuuttajien työllistyminen, ja erityisesti työkyvyn haasteita omaavien maahanmuuttajien työllistyminen, on keskimääräistä vaikeampaa. Taustalla ovat esim. kielitaidon ja koulutuksen puutteet mutta myös tiedon puute ja työyhteisöjen kulttuuriset seikat. Monimuotoisten työyhteisöjen kehittämistä on tehty Suomessakin pitkään, mutta asenteet ja ennakkoluulot ovat syvällä. Hankkeessa muotoillaan toimintamalli yhdessä työnantajien ja kohderyhmän edustajien kanssa. Malli sisältää kolme tasoa: monimuotoisen työyhteisön kehittämisen periaatteet, työyhteisön yhteiset pelisäännöt sekä maahanmuuttajille itselleen suunnatut toimintakykyä ja osallisuutta tukevat mallit.

Pysy ajan tasalla!