Apurahahakemus

Organisaatio: Stenberg Services Oy
Hakemus lähetetty: 01.09.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Rakentaessamme koulutusmalliamme, osana tutkimuksiamme tuli ilmi tilaisuus nostaa ihmisten kriittisen ajattelun, ongelman ratkaisun, ja luovuuden taitoja. Nämä vatkin mm. WEFin raporteissa yhtenä tärkeimpinä kykyinä tulevaisuudessa. Kiteyttäen, ihmisten tulisi yhdessä osata luoda tietoa niin että se on laadukasta ja kestävää. Valitettavasti tämä harvoin toteutuu, koska emme osaa nostaa ajatuksiamme ryhmän käyttöön, emme osaa jalostaa niitä, emmekä kehittää niitä. Opetusjärjestelmämmekin kannustaa pääosin vain analysointiin, ja uuden luominen on unohdettu. Samaten kuten yrityksissa tieto on siiloutunut, on se myös ihmisten kesken. Koulutuksissamme tarjoamme tähän ratkaisua ja olemmekin tutkineet ilmiötä. Hankkeen tarkoituksena on keskittyä nimenomaan merkityksellisen ajattelun kasvattamiseen. Haluamme luoda käytännön oppaan, miten tätä laadukasta ajattelua ja sen yhdessä syntesoimista voidaan tehdä ryhmissä. Näin ollen, se soveltuisi niin yritysten kuin opettajien käyttöön.

Pysy ajan tasalla!