Apurahahakemus

Organisaatio: Revico Grant Thornton Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Haluamme rakentaa osaamistamme ESG raportoinnissa ja siihen liittyvässä konsultoinnissa, suomalaista liike-elämää laaja-alaisesti auttavalla tavalla. Kestävyys-(ESG)teema tulee olemaan jatkossa mukana kaikessa tekemisessämme ja olemmekin alustamassa kestävyyteen liittyviä toimiamme kahdella rintamalla. 1. dimensioista on omat operaatiomme ja 2. on palveluvalikoima, jota olemme sisäisesti kehittämässä liittyen kestävän toiminnan mukaisen tekemisen konsultointiin ja myös varmennuspalveluihin aiheeseen liittyen. Hankkeella on laaja vaikutus Suomalaisen yrityselämän vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Olemme jakaneet hankkeen kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen sisältyy oman osaamisen kehittäminen hankkimalla riittävä määrä koulutusta organisaatiosta ja sen ulkopuolelta, sekä yhteistyöverkostojen rakentaminen niin, että myöhemmässä, hankkeen toisessa vaiheessa sen kaupallistaminen, sekä tarvittavien rekrytointien suorittaminen on järkevää ja mahdollista suorittaa.

Pysy ajan tasalla!