Apurahahakemus

Organisaatio: Silmuja Oy
Hakemus lähetetty: 25.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Työelämän on vaikea tunnistaa osatyökykyisen työntekijän jäljellä olevaa työkykypotentiaalia. Työyhteisöissä osatyökykyinen koetaan usein taakkana, eikä esihenkilöillä ole työkaluja tai osaamista tukea tätä. Hankkeen avulla halutaan edistää osatyökykyisten työssäpysymistä ja lisätä heidän työllistymismahdollisuuksiansa, sekä edistää työvoimapulasta kärsivien alojen (mm.sote) veto- ja pitovoimaa. Hankkeessa toteutetaan 3 kuukauden mittainen valmennuspilotti. Sen avulla esihenkilöt ymmärtävät osatyökykyistä työntekijää kokonaisuutena, ja osaavat konkreettisin keinoin tukea tämän työssäjaksamista. He tunnistavat työntekijän jäljellä olevan työkykypotentiaalin ja osaavat hyödyntää tätä rekrytoinneissa ja työnkuvanmuokkauksissa. Hankerahoituksen avulla rakennetaan työkyvyttömyysriskissä oleville työntekijöille digitaalinen ”tehtäväkirja”, joka videoiden ja harjoitusten avulla auttaa työntekijää tunnistamaan keinoja, joilla tukea ja vahvistaa omaa työkykyään ja edesauttaa työssäpysymistä

Pysy ajan tasalla!