Apurahahakemus

Organisaatio: Kastanja design
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tavoitteena on tuottaa tarkastuslista, jota rakennuttajat voivat hyödyntää ympäristörakentamishankkeen eri vaiheissa. Tarkastuslista toimii myös prosessimallina, jota voidaan hyödyntää kaikissa infrarakentamisen hankkeissa. Hankkeen tulokset toimisivat eri hanketoimijoiden tukityökaluina. Koska rakennuttamishankkeet ovat nykyään erittäin monikirjoisia ja alihankkijoita käytetään runsaasti, tarkastuslista lisäisi suoraan ympäristörakentamisen laatua ja kestävyyttä sekä toisi systemaattisuutta prosessien toteuttamiseen.

Pysy ajan tasalla!