Apurahahakemus

Organisaatio: (Kuikka Kafe,) Polulla-aputoiminimi
Hakemus lähetetty: 17.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen kohteet: Yritäjien aluejärjestöt (21 kpl) ja kauppakamarit (19 kpl) Suomessa toimivat rekrytointiyritykset (154kpl) Hanke: Oman alkoholisimista toipumisen ja työelämään palaamisen tarinan kautta vähennetään stigmaa ja tuodaan raitiin työntekijän työpanoksen arvo ja taidot esille. Korostetaan syrjimättömyyttä alkoholi-sairauden vuoksi ja henkilön suuria ponnistuksia päästä jatkamaan työuraa. Kiinnitetään huomioita kuinka sairauden polun kulkeminen on vahvistanut ihmistä ja kuinka motivoiunut hän on jatkaamaan työuraansa. Rekrytointiyrityksille tuodaan esille alkoholismi sairautena ja ettei se huononna työntekijän työkykyä hänen raitistuttuaan, vaan sairastaaminen voi olla työkyvyn nostattattajana. Nainen alkokoholistana on pääosassa, mutta ei syrjitä kuitenkaan muita sukupuolia. Pidetään luentoja paikalla olevalle yleisölle, nettitapaamisina sekä tehdään luento, joka on katsottana nettiversiona ja sitä voidaan käyttää perehdyttäessä uutta henkilökuntaa rekrytointiin.

Pysy ajan tasalla!