Apurahahakemus

Organisaatio: Cirous Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: 2022 ja 2023 painotamme erityisesti yksityisen sektorin työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn parantamista. Haluamme parantaa työntekijöiden sitoutumista työhön ja työyhteisöön ohjaamalla ja kannustamalla heitä auttamaan toinen toisiaan työhistoriasta ja etnisestä taustasta huolimatta. Porkkanapankilla voidaan nopeasti muuttaa työntekijöiden huomion suuntaa kulloinkin tarpeellisiin asioihin, olivatpa ne sitten yrityksen arvoihin, toimintatapoihin, digivihreyteen tai vastuullisuuteen liittyviä asioita. Porkkanapankkiin ja tähän hankkeeseen kuuluu varsinaisen sovelluksen lisäksi avainhenkilöiden perehdyttäminen, koulutus ja tuki hankkeen aikana. Sovelluksen avulla mittaroidaan ja seurataan yrityksessä tapahtuvia hankkeelle ja yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tekoja, sekä tarvittaessa autetaan muutosta oikeaan suuntaan.

Pysy ajan tasalla!