Apurahahakemus

Organisaatio: Plusmore Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen hoivamalli, joka rakennetaan vanhuksen (kohderyhmänä pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat) omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta (onnellisuusaste). Mukana ovat ”kaikki osapuolet” ja eri tekijöiden väliset painotukset vaihtelevat aina hoivattavan tilanteen mukaan, tärkeänä tavoitteena on myös kustannustehokas toiminta (optimaalisin kustannuksin). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhushoivasta tietoa tarvitseva (pääasiassa vanhus, omaiset, mutta myös kunta ja yritykset) saa mallin avulla helposti tietoonsa kaikki ne oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet sekä toimenpiteet, palvelut ja kustannukset, jotka juuri hänen tilanteeseensa liittyvät. Tavoitteena on tuon mallin rakentaminen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja käyttökelpoiseksi. esim. pelimallien pohjalta (jollainen hankkeesta on jo alustavasti luotu). Miten – se on juuri tutkimuksen ongelma ja sen tulos.

Pysy ajan tasalla!