Apurahahakemus

Organisaatio: Pihlajapalvelut
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen nimi pohjautuu Pohjois-Savon maakuntakukkaan, joka on Pihlaja. Hanke sijoittuu Iisalmen seudulle vahvistaen alueen seutukuntaa. Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen tapa markkinoida lähituottajien ja myös käsityöläisten tuotteita. Ongelmana lähituottajien tuotteiden markkinoinnissa on ollut ruuan kilpailun vääristyminen kahden suuren (Kesko ja S-liike) välisen hintojen polkemisen seurauksena. Tämän seurauksena pienten lähituottajien ainoa tapa saada työstään riittävä korvaus on tuotteiden suoramyynti esimerkiksi Reko-ryhmien kautta. Reko-ryhmät ovat kuitenkin pienten piirien toimintaa, jossa ostajan tulee olla tiettynä päivänä ja kellonaikana noutamassa tuotteensa tietystä paikasta. Tämä karsii huomattavasti potentiaalisten ostajien määrää. Samalla se vaatii sekä tuottajalta että ostajalta erityistä aktiivisuutta. Pihlaja-hankkeen ideana on luoda uudenlainen malli tuoda lähituottajien tuotteet ostajien saataville ilman välikäsien suuria katteita.

Pysy ajan tasalla!