Apurahahakemus

Organisaatio: Voimavarakeskus Tempo Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Pienyritysten kilpailukyky terveydenhuoltoalalla on heikko, sillä alan isot yritykset ovat soteuudistuksen myötä vallanneet markkinoita. Pienten yritysten vahvuus on usein pitkän työkokemuksen ja koulutuksen kautta syntyneessä erityisosaamisessa, jonka siirtäminen eteenpäin uusille työntekijöille on vaikeaa. Puheterapia-alalla pienyritykset ovat usein profiloituneita tiettyjen asiakasryhmien kuntoutukseen toisin kuin isot yritykset tai julkisen sektorin palvelut. Nykyisin moni pienyritys ei henkilöstöpulan vuoksi pysty tuottamaan palveluja sitä määrää, mitä kysyntää on. Tässä hankkeessa kehitetään rekrytoinnin ja ammattiosaamisen siirtämisen malli, jonka tavoitteena on auttaa pienyritystä työntekijöiden palkkaamisessa ja ammattiosaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa. Hankkeessa malli kehitetään puheen sujuvuuden häiriöiden osalta ja hankkeen jälkeen mallia voidaan soveltaa muihin häiriöalueisiin. Myöhemmin on myös mahdollista laajentaa mallia kansainväliseen käyttöön.

Pysy ajan tasalla!