Apurahahakemus

Organisaatio: Phoenix ry / Startup Refugees
Hakemus lähetetty: 26.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää mallia maahanmuuttajien integroitumiseen ja perehdyttämiseen vastaamaan sekä työnhakijoiden että työnantajien nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Perustana on alunperin Futuricen kanssa kehitetty Match-sovellus, joka mahdollistaa työnhakijoiden profiilien käsittelyn, tuen tarjoamisen työllistymisessä ja yritysten tukemisen maahanmuuttajien rekrytoinnissa. Käytännössä kehitetään sekä Match-sovelluksen teknisiä ominaisuuksia ja että siihen perustuvaa työmuotoa. Työnhakijoita tavoitetaan Match-klinikoilla, henkilökohtaisella neuvonnalla ja koulutuksissa. Working life in Finland -perehdytystä tarjotaan eri kielillä tarpeen mukaan. Yrityksille etsitään osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista, niitä neuvotaan käytännössä maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä työelämän diversiteetti- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä, ja koulutetut monikieliset vertaisohjaajat osallistuvat perehdytykseen työpaikalla.

Pysy ajan tasalla!