Apurahahakemus

Organisaatio: Qaswua Design & Development Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Vuoden kestoisessa hankkeessa kehitetään maksuton digitaalinen sisältöpalvelu PATTY, joka oivalluttaa yrityksille palvelumuotoilun hyödyt sekä auttaa toiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn kasvattamisessa. Hankkeessa kehitetään myös yritysten osaamista palvelumuotoilusta ja osallistetaan niitä PATTY:n kehittämiseen sekä joukkoistetaan PATTY:n markkinointia ja levitystä hakijoiden laajojen verkostojen kautta. PATTY:n kehittäminen perustuu hakijoiden useiden vuosien aikana hankkimaan ymmärrykseen ja kokemukseen palvelumuotoilusta. Ongelmana on, että erilaista tietoa on saatavilla, mutta se on pirstaleista, vaikeasti löydettävissä, eikä se tavoita oikeita ihmisiä eli yritysten päättäjiä. Tämän vuoksi tarvitaan PATTY, joka tarjoaa oivalluttavaa tietoa ja konkreettisia esimerkkejä palvelumuotoilusta sekä selkeitä ohjeita, menetelmiä ja keinoja muotoiluosaamisen hankkimiseen ja hyödyntämiseen – joka on koottu yhteen paikkaan, esitetty innostavasti ja on maksutta kaikkien saatavissa.

Pysy ajan tasalla!