Apurahahakemus

Organisaatio: Prönö Enterprises Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Osaamisen siirto Plus -hanke pyrkii yhdistämään yritysmaailman kokeneiden johtajien asiantuntemuksen nuoremman sukupolven näkemyksiin ja innovaatioihin. Tavoitteena on luoda molempia osapuolia hyödyttäviä uusia innovatiivisia keinoja osaamisen ja kokemuksen jakamiseen, mikä luo pohjaa työuran jatkolle eläköityvien johtajien osalta ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Nämä keinot jaetaan julkisesti kaikkien käyttöön e-oppaan muodossa. Hanke auttaa myös työuran pidentämisessä uran loppuvaiheen kohdistuvilla ratkaisuilla. Prönöllä on ainutlaatuista kokemusta tiedon jakamisesta luomansa alustan kautta, mikä tuo tämän kaltaiselle projektille aivan uuden lähtökohdan löytää uusia innovatiivisia keinoja osaamisen siirtämiselle. Hankkeessa haastatellaan eläkkeelle jääviä tai uransa loppuvaiheessa olevia yritysjohtajia selvittääksemme, millaisia keinoja he näkevät tehokkaimpina osaamisensa jakamiselle.

Pysy ajan tasalla!