Apurahahakemus

Organisaatio: Työväen Sivistysliitto TSL ry
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan uusien, erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden perehdyttämistä ja maahanmuuttajien sujuvaa kiinnittymistä osaksi työorganisaatiota. Hanke tuottaa yrityksille jakeluun tarkoitetut neljä innostavaa ja innovoivaa videota, joiden tavoitteena on tietoiskumaisesti herättää yritysten avainhenkilöt tunnistamaan perehdyttämisessä hyödynnettäviä toimintatapoja osaamisen tunnistamiseksi ja työhön kiinnittymiseksi. Tausta-aineistona käytetään EU-rahoituksilla toteutettujen kehittämishankkeiden tuloksia. Oivalluksia herättävillä videoilla edistetään monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Videoiden teemat ovat 1) Mentorointi – osaamisen jakamista ja kartuttamista maahanmuuttajien työhön kiinnittymisen tueksi 2) Erityistä tukea tarvitsevien ohjaus työpaikalla 3) Osaamisen tunnistaminen ja pelisäännöt vahvistavat monimuotoista työyhteisöä 4) Työ sujuvaksi! – Oppimisvaikeuksista osaamisvalmiuksiin.

Pysy ajan tasalla!