Apurahahakemus

Organisaatio: Jyränkölän Setlementti ry
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa luodaan hoiva-alan opiskelijoille ja maahanmuuttajataustaisille työntekijöille Opinpaja-malli. Pajoissa kokeneemmat työntekijät sekä maahanmuuttajaohjaajat tukevat uusia työntekijöitä ja opiskelijoita hoivatyössä esiin tulevissa haasteissa sekä tukevat opintojen etenemistä. Pajat järjestetään pääsääntöisesti työajalla 2-3 viikon välein. Sisältöjen suunnittelussa kuullaan hankkeeseen osallistuvien tarpeita ja toiveita. Myös hoivan arjesta nousevat osaamisen kapeikot ovat lähtökohtana pajojen sisällöille. Pajat sidotaan hoitotyön arkeen, (ns. case study- menetelmä). Sisältöjä: – Lääkehoito, voimavaraläht. hoitotyö, RAI-arviointi, työergonomia – Hoivasuomi: kirjaaminen, vuorovaikutus, digitaaliset järjestelmät (ulkomaalaistaustaiset osallistujat) – Tuki amm. koulutuksen pakollisiin YTO-opintoihin. Amm. oppilaitoksen tarjoama tuki ei ole kokem. perusteella riittävää – Vastuullisuus: vastuullisuuden sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus

Pysy ajan tasalla!