Apurahahakemus

Organisaatio: Vallum Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitämme tammi-kesäkuussa 2024 yhteistyössä kaikille avoimen verkkopalvelun, joka tukee osaajien tarpeen määrittelyä ja toisaalta osaajien osaamisyhdistelmän kirjaamista siten, että vertailu tarpeen ja tarjonnan välillä onnistuu. Palvelussa muodostamalla osaajaprofiililla voi hakea sopivaa osaajaa työmarkkinatori.fi:stä sekä kaikista julkisista ja yksityisistä osaajapankeista. Lisäksi osaajat voivat käyttää palvelussa muodostettua osaamisyhdistelmää ja liittyä työmarkkinatori.fi:hin sekä kaikkiin julkisiin ja yksityisiin osaajapankkeihin. Hankkeessa laaditaan yhdessä yhteistyökumppaneina toimivien tahojen kanssa osaamisyhdistelmä-käsitteen käsitemalli ja osaamissanastot digitalisaatio-, kiertotalous- ja puhtaan energian osaamisyhdistelmille. Hankkeen työ pohjautuu TEM:in, EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden sanasto- ja standardointityöhön.

Pysy ajan tasalla!