Apurahahakemus

Organisaatio: Sopu Acadmey Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään neuvottelutaitoja kouluttava valmennus maahanmuuttajataustaisille yrittäjille, minkä keskiössä on nimenomaan suomalaisessa työelämässä tarvittavat neuvottelutaidot. Itse maahanmuuttajataustaisina yrittäjinä Suomessa näemme selvästi kulttuurienvälisten neuvottelutaitojen merkityksen yrityselämässä, minkä takia haluamme auttaa muita erilaisella taustalla suomalaisessa liike-elämässä kasvua tavoittelevia yrittäjiä. Hankkeessa kehitettävässä valmennuksessa maahanmuuttajataustaiset yrittäjät pääsevät oppimaan suomalaiselle liike-elämälle ominaisista tavoista lähestyä asioita ja konkreettisesti kehittämään neuvottelutaitojaan erilaisissa neuvottelusimulaatioissa, joissa neuvotellaan liike-elämään liittyvistä teemoista. Valmennus tapahtuu verkon välityksellä ja siihen kehitetään niin luentomateriaaleja kuin itseopiskelumateriaaleja sekä neuvottelusimulaatioita. Valmennus toteutetaan englanniksi. Materiaaleista koostetaan opas vapaasti ladattavaksi materiaaliksi.

Pysy ajan tasalla!